DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Επιστημονικές ενώσεις Γερμανικής-Γαλλικής: Ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας στην Υφυπουργό Παιδείας (17.09.2011)

Την Παρασκευή 16/09/2011 εκπρόσωποι των επιστημονικών ενώσεων των εκπαιδευτικών Γερμανικής και Γαλλικής Φιλολογίας, επιδίωξαν συναντήσεις στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΘ στο Μαρούσι, με βάση τα ζητήματα που αναδεικνύονται στην ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας στην Υφυπουργό ΠΔΒΜΘ κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, σχετικά με τα προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων (σχηματισμός τμημάτων, αναθέσεις μαθημάτων, αυθαιρεσίες διευθυντών και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης), που προκύπτουν από τις Υπουργικές Αποφάσεις για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο και τα Επαγγελματικά Λύκεια (για να δείτε τις Υπουργικές Αποφάσεις πατήστε εδώ).

Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. εκπροσώπησε στην εξαιρετικά σύντομη συνάντηση (κατόπιν πολύωρης αναμονής) με το Γενικό Γραμματέα του ΥΠΔΒΜΘ κ. Βασίλη Κουλαϊδή ο συνάδελφος Αντώνης Παζάλος. Ορίστηκε νέα συνάντηση για την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ήταν λακωνικότατος, αρνήθηκε την ύπαρξη διοικητικών αυθαιρεσιών και τόνισε την απόλυτη ανάγκη αξιοποίησης του πλεονάζοντος προσωπικού. Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών δε δόθηκαν σαφείς απαντήσεις και χρονοδιαγράμματα.

Παραθέτουμε παρακάτω την ανοικτή επιστολή στην Υφυπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΣΚΓΓ ΠΕ)

info@apf.gr   www.apf.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)
aplf@otenet.gr   www.aplf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)
apelf@hotmail.com   www.pasykaga.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
info@deutsch.gr   www.deutsch.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ ΒΕ)
thessaloniki@deutsch.gr  www.deutsch.gr

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αθήνα, 16-09-2011


Αξιότιμη κ. Υπουργέ,


Μόλις μία εβδομάδα από το άνοιγμα των σχολείων και την έναρξη των μαθημάτων διαπιστώνουμε πολλά προβλήματα και δυσκολίες στον προγραμματισμό και τη λειτουργία  τους (διδασκόμενη ξένη γλώσσα, στελέχωση με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό).

1. Προϊστάμενοι και Δ/ντες Εκπ/σης προχώρησαν σε χαρακτηρισμό Δημοτικών σχολείων με διαφορετικά κριτήρια.
2. Προϊστάμενοι και Δ/ντες Π/θμιας εκπαίδευσης προχώρησαν σε αυθαίρετο χαρακτηρισμό Δημοτικών σχολείων της αρμοδιότητάς τους, αφού σε πολλές περιοχές οι γονείς αρνήθηκαν να καταθέσουν αιτήσεις.
3. Παρατηρείται το φαινόμενο ολόκληρες περιοχές της χώρας να χαρακτηρίζονται ως Γαλλόφωνες ή Γερμανόφωνες και η οριακή πλειοψηφία 1 ή 2 μαθητών να στερεί το δικαίωμα σε μεγάλο αριθμό μαθητών να διδαχθούν τη γλώσσα της επιλογής τους.
4. Σε πολλές περιοχές απομακρυσμένες ή νησιωτικές, όπου η δυνατότητα μετακίνησης των μαθητών είναι ανύπαρκτη, στο σύνολο των σχολείων διδάσκεται η μία μόνο ξένη γλώσσα, με αποτέλεσμα να οδηγείται ένα μεγάλο μέρος του μαθητικού δυναμικού στην αδιαφορία.
5. Πολλές Δ/νσεις και Γραφεία προχωρούν σε τοποθετήσεις συναδέλφων στα σχολεία, όταν ακόμα δεν έχουν τελειώσει οι τοποθετήσεις στη Δ/θμια από τα ΠΥΣΔΕ, με αποτέλεσμα συνάδελφοι να βρίσκονται χωρίς διδακτικό αντικείμενο στην περιοχή τους. Παράλληλα άλλες Δ/νσεις Π/θμιας, της ιδίας Περιφερειακής Δ/νσης, δεν έχουν προχωρήσει ούτε σε χαρακτηρισμό σχολείων, ούτε σε τοποθετήσεις συναδέλφων. Αυτές οι ενέργειες δημιουργούν μεγάλες ανισότητες στην αντιμετώπιση και των μικρών μαθητών και μαθητριών, αλλά και των συναδέλφων.
6. Σε πολλές περιοχές πολλά Γυμνάσια χαρακτηρίστηκαν ως Γαλλόφωνα ή Γερμανόφωνα παρά την ύπαρξη οργανικών θέσεων και των δύο ειδικοτήτων, ΠΕ05 και ΠΕ07.
7. Σε πολλά Δημοτικά οι μικροί μαθητές της ΣΤ´ τάξης αναγκάζονται να παρακολουθούν άλλη ξένη  γλώσσα από αυτήν την οποία διδάχθηκαν στην Ε’ τάξη, «τιμωρούμενοι» που δε συμπληρώνουν τον «μαγικό» αριθμό 15.
8. Σε πολλές περιοχές Δημοτικά χαρακτηρίστηκαν Γερμανόφωνα και τα Γυμνάσια υποδοχής Γαλλόφωνα και αντιστρόφως.
9. Σε πολλά σχολεία επίσης τα τμήματα της β´ ξένης γλώσσας τα οποία δημιουργούνται υπερβαίνουν αρκετά τον ανώτερο αριθμό των τμημάτων Γενικής Παιδείας.
10. Καταστρατηγούνται όλες οι διατάξεις, οι οποίες αφορούν στην παράλληλη διδασκαλία της β´ ξένης γλώσσας.
11. Σε πολλά σχολεία γίνονται συνεχείς ανακατατάξεις και μετακινήσεις μαθητών-μαθητριών στην προσπάθεια να επιτευχθεί ο «μαγικός» αριθμός 15, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη γλώσσα την οποία είχαν αρχίσει να διδάσκονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να έχουν οριστικό πρόγραμμα τα σχολεία.
12. Στα Λύκεια χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες της Α´ τάξης βρέθηκαν μπροστά στην απαγόρευση να διδαχθούν την γλώσσα, την οποία τους είχε δοθεί το δικαίωμα να επιλέξουν δύο μήνες πριν.

Τα παραπάνω παιδαγωγικά, διδακτικά και λειτουργικά προβλήματα τα είχαμε προβλέψει και επισημάνει και στα Υπομνήματά μας και στις συναντήσεις μας με την Υφυπουργό.  


Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε:
Ι.) Την άμεση απόσυρση των παρακάτω Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ):
Α) «Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο» (ΥΑ με Αριθ. Πρωτ. 86160/Γ2/28-07-2011)
B) «Διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο» (ΥΑ με Αριθ. Πρωτ. 71103/Γ2/24-06-2011)
Γ) «Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθ. Φ12/518/61284/Γ1/27-5-2011 Υπουργικής Απόφασης» (ΥΑ με Αριθ. Πρωτ. 66447/Γ1/10-06-2011)
Δ) «Διδασκαλία ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία» (ΥΑ με Αριθ. Πρωτ. 61284/Γ1/27-05-2011)

ΙΙ.) Τον επανασχεδιασμό της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που αφορά τη β ξένη γλώσσα, στον οποίο είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε και να συνδράμουμε.

Για τα Διοικητικά Συμβούλια
Ιωάννης Καρατσιομπάνης (Πρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
Πάκης Σλίμπας (Πρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ ΒΕ)
Δέσποινα Μαυροματάκη (Πρόεδρος ΣΚΓΓ ΠΕ)
Μαριάννα Λεονάρδου (Πρόεδρος ΣΚΓΓΦ ΠΠ)
Ευαγγελία Κουτσουδάκη (Πρόεδρος ΠΑΣΥΚΑΓΑ)