DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Επιστημονικές ενώσεις Γαλλικής, Γερμανικής, Πληροφορικής: Προτάσεις προς την Επιτροπή για τις μετατάξεις - ανακοινοποίηση στο ορθό - (26.05.2015)

Αθήνα, 26-5-2015

Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής,

Ανακοινοποιούμε στο ορθό την επιστολή μας, με την παράκληση να μην λάβετε υπόψη σας την προηγούμενη,  με ημερομηνία 24 Μαΐου 2015.

Δυστυχώς, η αγωνία και η αμφιβολία στην οποία βρισκόμαστε όλοι, μεταταγέντες συνάδελφοι και Δ.Σ. των Επιστημονικών φορέων, λόγω της εισήγησης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για τις μετατάξεις, καθώς και η πίεση του χρόνου να προλάβουμε τις εξελίξεις πριν είναι αργά για τους 3.835 συναδέλφους μας, έχουν επίπτωση στο συντονισμό των φορέων μέσω  ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Γι αυτό σας κοινοποιήθηκε, εκ παραδρομής, διαφορετικό έγγραφο από αυτό στο οποίο είχαμε καταλήξει.

  

Αθήνα, 24 Μαΐου 2015

Πληροφορίες: Μαυροματάκη Δέσποινα

                        6937318134

                        dmavromataki@hotmail.com

 

Αξιότιμα μέλη της επιτροπής για τις μετατάξεις,

 

            Γνωρίζουμε ότι η επιτροπή στην οποία συμμετέχετε συστήθηκε με σκοπό να εισηγηθεί την προσφορότερη και δικαιότερη λύση στο θέμα των μετατάξεων. Ένα θέμα ιδιαζόντως σοβαρό αφού δεν αφορά μόνο αριθμούς αλλά κυρίως συναδέλφους εκπαιδευτικούς και την επαγγελματική και υπηρεσιακή τους εξασφάλιση και ηρεμία. Θα πρέπει δε να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα ότι τα παραπάνω δεδομένα διακυβεύονται αμφότερα επί μια διετία τώρα, τόσο λόγω των πρόσφατων εξελίξεων, όσο και λόγω του γεγονότος ότι η διαδικασία των Υποχρεωτικών Μετατάξεων δεν συνοδεύτηκε και από την απαραίτητη σύσταση οργανικών θέσεων. Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε  τις προσπάθειες των επιστημονικών φορέων μας για την ίδρυση κλάδων εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32, τη σύσταση οργανικών θέσεων στην Π/θμια και την πλήρωσή τους με μετατάξεις εκπαιδευτικού προσωπικού από τη Δ/θμια στην Π/θμια εκπαίδευση και νέους διορισμούς. (συνημμένα σας υποβάλλουμε σύντομο ιστορικό).

            Τον Αύγουστο του 2013, σε συνθήκες πίεσης και ανασφάλειας, αφού πήραν το τεράστιο ρίσκο να χαρακτηριστούν ως «πλεονάζοντες», πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί της Δ/θμιας αιτήθηκαν την μετάταξή τους στην Π/θμια. Από αυτές ικανοποιήθηκαν μέχρι τώρα, αφού την πρώτη ανακοίνωση ακολούθησαν πλήθος ενστάσεων, 3.655 (εκ των οποίων οι 2.349 αφορούν στις μη κοινές ειδικότητες) αιτήσεις μετάταξης.

            Ωστόσο η εισήγηση του Υπουργείου στην επιτροπή για ανάκληση όλων των μετατάξεων βρίσκει όλους τους επιστημονικούς φορείς κάθετα αντίθετους, διότι κρίνουν ότι η συγκεκριμένη εισήγηση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα και αδικίες από όσα ισχυρίζεται ότι λύνει, αφού θα επιφέρει τεράστια προβλήματα και αναστάτωση, όχι μόνο στην οικογενειακή, προσωπική και επαγγελματική ζωή των 3.655 συναδέλφων αλλά και στην εκπαίδευση γενικότερα.

            Οι υπηρεσιακές μεταβολές που έπονται των μετατάξεων θα καθυστερήσουν πολύ, με αποτέλεσμα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, πολλά από τα σχολεία της Π/θμιας αλλά και της Δ/θμιας να υπολειτουργούν.

            Θα ανοίξει νέος κύκλος προσφυγών αφού οι συνάδελφοι που θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν στη Δ/θμια, αφενός μεν θα απαιτήσουν την προηγούμενη υπηρεσιακή τους κατάσταση και θέση, η οποία έχει καταληφθεί από άλλους συναδέλφους, αφ’ ετέρου έχασαν επί διετία καίριες υπηρεσιακές μεταβολές (μόρια, μεταθέσεις, αποσπάσεις, δυνατότητα διεκδίκησης διευθυντικών θέσεων κλπ). Θα προτείνατε ή θα αποδεχόσασταν για την αποκατάσταση του δικαίου και της χρηστής διοίκησης και την ανάκληση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών της τελευταίας διετίας; Αδύνατον.

            Η μετάταξη είναι καθαρά ατομική διοικητική και υπηρεσιακή πράξη, άρα οι όποιες δικαστικές αποφάσεις τις οποίες ισχυρίζεται το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.θ. ότι υπάρχουν, αφορούν προσωπικές προσφυγές και όχι το σύνολο του νόμου.

            Σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία οι μετατάξεις ως ατομικές διοικητικές πράξεις δεν είναι δυνατόν να ανακληθούν συλλήβδην με οποιαδήποτε  επιχειρηματολογία από την πλευρά του ανακαλούντος και δεν επιτρέπεται, βάσει των νόμων και της ηθικής σε μία ευνομούμενη δημοκρατική Πολιτεία, να καταργούνται αναδρομικά κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων.

            Ως εκ τούτου, σας καλούμε να μην κάνετε αποδεκτή την εισήγηση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και να θέσετε ως βάση συζήτησης την πρόταση της ΟΛΜΕ που περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 

1) Να ανακοινωθούν τα μόρια όλων των αιτήσεων, να διασταυρωθούν με στοιχεία από τις ΔΔΕ και για όσους έκαναν ψευδή δήλωση να ανακληθεί η μετάταξη.

2) Να δοθούν άμεσα οργανικές θέσεις στις ειδικότητες σε ΟΛΑ τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας.

3) Να γίνουν οι μεταθέσεις στην Α/θμια με βάση ΟΛΕΣ τις οργανικές. Γίνονται οι τοποθετήσεις με τα μόρια (της Α/θμιας) και όσοι μεταταγμένοι δεν πάρουν οργανική παραμένουν στη διάθεση στο ΠΥΣΠΕ που μετατάχθηκαν.

4) Όσοι επιθυμούν, να ανακαλέσουν με αίτησή τους τη μετάταξη.

            Συμπληρωματικά στην πρόταση της ΟΛΜΕ ζητούμε εκτός των άλλων:

            - Για την επίτευξη της διαφάνειας το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. να κοινοποιήσει άμεσα το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων, τις οποίες επικαλείται.

            Τέλος, ζητάμε να μας καλέσετε για να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας αναλυτικότερα, ως εκπρόσωποι του συνόλου των εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 και ως έχοντες αγωνιστεί από το 2011 για τη σύσταση οργανικών στην Π/θμια και την πλήρωσή τους με μετατάξεις.


Τα ΔΣ των Επιστημονικών Φορέων

Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Π.Ε. Ελλάδας - APF FU Grèce (info@apf.gr )

Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου - APLF DU – Θεσσαλονίκη/Ελλάδα ( aplf@otenet.gr )

Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου – ΠΑΣΥΚΑΓΑ – www.pasykaga.gr

Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε -  (info@deutsch.gr)

Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής  -

ΠΕΚΑΠ – (pekap@pekap.gr)

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32 ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΘΜΙΑ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ


1. Επιστολή: 23 Δεκεμβρίου 2011

Εκκρεμεί αδικαιολόγητα η σύσταση οργανικών θέσεων ΠΕ05 και ΠΕ07 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας έχουν επεξεργαστεί ολοκληρωμένη πρόταση για το θέμα.

2. Δελτίο Τύπου: 25-1-2012, «Εκτιμάται τέλος ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη η διαβεβαίωση ότι έχει δρομολογηθεί η σύσταση οργανικών θέσεων στην Α/θμια Εκπαίδευση για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας.»

3. Επιστολή: 19 Φεβρουαρίου 2012 «Ζητούμε ακόμα την άμεση σύσταση οργανικών θέσεων στα Δημοτικά σχολεία, για την οποία μας διαβεβαίωσε η ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ στην πρόσφατη συνάντησή μας».

4. Δελτίο Τύπου: 25/4/2012 «Σχετικά με την εξέλιξη του θέματος που αφορά στη σύσταση οργανικών θέσεων ΠΕ05 και ΠΕ07 στην Α/θμια μας ενημέρωσαν ότι έχει διαβιβαστεί προς έγκριση στο αρμόδιο γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών και αναμένεται να υπογραφεί σύντομα από τον αρμόδιο Υπουργό»

5. Υ.Α 50200/4-5-2012,  ΦΕΚ 1493  Υ.Α 50200/4-5-2012: Σύσταση Κλάδων στην Π/θμια Εκπ/ση

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθηγητή κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη, και Οικονομικών κ. Φίλιππου Σαχινίδη, σε συνεργασία και με την αρμόδια Υφυπουργό για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, συγκροτούνται κλάδοι Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι οι θέσεις θα καλυφθούν αποκλειστικά με μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν

6. Επιστολή: 25 Μαΐου 2012 «θέλουμε να τονίσουμε ότι οι μετατάξεις των μονίμων εκπαιδευτικών με τις οποίες θα καλυφθούν οι θέσεις αυτές, είναι αναγκαίο να γίνουν αξιοκρατικά, με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια»

7. Δελτίο Τύπου: 5-5-2012  «οι εκπρόσωποι των ΔΣ των επιστημονικών ενώσεων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ19-20, είχαν συνάντηση στο ΥΠΔΒΜΘ, με σκοπό την αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών για τα θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων»

8. 58871/Γ1/25-5-2012 ΥΠΔΒΜΘ εγκύκλιος με θέμα : «Προτάσεις κατανομής οργανικών θέσεων ανά κλάδο εκπαιδευτικών (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20)».

9. 6 Ιουνίου 2012,   «Στο πλαίσιο της συνέντευξης, η Υπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα των νέων κλάδων στην Πρωτοβάθμια. Συγκεκριμένα σύμφωνα με Δελτίο τύπου του ΥΠΔΒΜΘ η κ. Κιάου δήλωσε για τους νέους κλάδους στην Πρωτοβάθμια: Από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία ορθώς είχαν ιδρυθεί κλάδοι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με το πέρασμα των αντίστοιχων ειδικοτήτων από τη Δευτεροβάθμια. Υπήρχε όμως ένα νομικό ζήτημα. Το λύσαμε γιατί η αγωνία είναι, αφού προβλέφθηκε από τους προηγούμενους -δικαίως και ορθώς- τα Δημοτικά σχολεία να εμπλουτιστούν με αυτά τα μαθήματα, να το καταστήσουμε και δυνατό από το 2012 – 2013, από το Σεπτέμβρη

10. Μπράτης Δημήτρης 7 Ιουνίου 2012 Ενημέρωση:
Σε ποια σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δημιουργούνται οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20

«Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας κοινοποιώ τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων ..... Σας υπενθυμίζω ότι οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν αποκλειστικά με μετατάξεις από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα κριτήρια αυτών των μετατάξεων δεν έχουν ακόμη καθορισθεί.»

 

11. Επιστολή: 11-7-2012 «οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 είχαμε μαζί σας συνάντηση για τα σημαντικά και επείγοντα θέματα των μετατάξεων και των αποσπάσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Στη συνάντηση αυτή μας διαβεβαιώσατε ότι υπάρχει από την πλευρά σας η βούληση για άμεση διευθέτηση και επίλυση των προβλημάτων, ώστε να εκδοθούν οι σχετικές Υ.Α. και εγκύκλιοι σύντομα».

 

12. Δελτίο Τύπου: 6 Ιουλίου 2012, Μέλη των Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων συναντήθηκαν με την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ευδοκία Καρδαμίτση.

«Οι μετατάξεις των κλάδων ΠΕ 05, ΠΕ 07, ΠΕ 08, ΠΕ19-20 και ΠΕ 32 από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πραγματοποιηθούν μεταγενέστερα κατά ή μετά τη διαδικασία πραγματοποίησης των μεταθέσεων στη διάρκεια του σχολικού έτους, σύμφωνα με έγγραφο του υφυπουργού Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου που διαβιβάστηκε στη Βουλή.»        Στο έγγραφο σημειώνεται επίσης ότι «το πρόβλημα που προκύπτει από τη μη άμεση υλοποίηση των μετατάξεων θα αντιμετωπιστεί με την απόσπαση εκπαιδευτικών των συγκεκριμένων βαθμίδων από τη Δευτεροβάθμια στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ο τρόπος υλοποίησης τους θα ορίζεται με εγκύκλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη.»

13. Επιστολή : 20 Αυγούστου 2012 με ΘΕΜΑ: «Μετατάξεις στην Α/θμια: Αναπάντητα ερωτήματα 22.857 εκπαιδευτικών»

14. Πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Υπουργείο Παιδείας στην Αθήνα την Παρασκευή 2/11/2012

ΖΗΤΟΥΜΕ:
- Εθελοντικές μετατάξεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας (ΦΕΚ, αρ. φύλλου 1493, τ. Β´, 4 Μαΐου 2012) περί «Σύσταση κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». 

- Την έναρξη της διαδικασίας των μετατάξεων παράλληλα με τις μεταθέσεις. 

ΔΟΕ και ΟΛΜΕ προκήρυξαν 3ωρες διευκολυντικές στάσεις εργασίας

15. 2/11/2012 Ο Αντιπρόεδρος της ΔΟΕ συνάδελφος Χαράλαμπος Κόκκινος μετέφερε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ τις θέσεις της ΔΟΕ. Συγκεκριμένα υποστήριξε πως επιβάλλεται: «να υλοποιηθούν άμεσα οι εθελοντικές μετατάξεις από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως προβλέπεται εξάλλου και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του Μαΐου 2012, καθώς δεν υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί Γαλλικής, Γερμανικής, Καλλιτεχνικών, Πληροφορικής»

16. 27-11-2012 εγκύκλιος: «Ενόψει των μετατάξεων εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής τέχνης και Θεατρικών Σπουδών από τη Β/θμια εκπαίδευση στην Α/θμια και έπειτα από την επισυναπτόμενη αριθμ. 147801/Δ1/23–11–2012 υπουργική απόφαση επαναπροσδιορισμού των περιοχών μετάθεσης, η οποία έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, η αναγκαιότητα της λειτουργικής διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού επιβάλλει την κατανομή των σχολικών μονάδων της Α/θμιας εκπαίδευσης σε ομάδες σχολείων και τον καθορισμό των όμορων ομάδων».

17. 28-02-2013 επιστολή ΠΕ05 και ΠΕ07

18. Υ.Α.  Αρ. Πρωτ.: 38784/Δ1/20-03-2013 : Μετατάξεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19 και ΠΕ20 από τη Δ/θμια στην Π/θμια εκπαίδευση

19.2-4-2013 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΑΙΘΠΑ, ΘΕΜΑ: «Διευκρίνιση σχετικά με τη συμπλήρωση των πέντε (5) ετών εκπαιδευτικής υπηρεσίας για δικαίωμα μετάταξης σύμφωνα με την αριθμ. 38784/Δ1/20-03-2013 εγκύκλιο μετατάξεων ειδικοτήτων από τη Δ/θμια στην Π/θμια Εκπαίδευση»

20. Δελτίο Τύπου: 6 Αυγούστου 2013 «Οι αιτήσεις για τις εθελοντικές μετατάξεις των συναδέλφων στην Π/θμια θα εξεταστούν μέχρι το τέλος του μήνα, θα ακολουθήσουν οι μετατάξεις και αποσπάσεις σε φορείς και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και μετά θα ανοίξει νέος κύκλος μετατάξεων εθελοντικών στην Π/θμια σύμφωνα με τον ισχύοντα μέχρι σήμερα προγραμματισμό του Υπουργείου για τις υπηρεσιακές μεταβολές».

21. Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ : 13/8/2013

ΥΑ 13 -08-2013 Αριθ.Πρωτ.:  111967/Δ2 «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του  Υ.ΠΑΙ.Θ»

 

22. ΥΑ 14-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 113311/Δ2 «Τροποποίηση της αριθ. 111967/Δ2/13-08-2013 απόφασης καθορισμού αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ.»

 

23:  Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, μετά την άρνηση του Υπουργού Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου να συναντηθεί μαζί του για το επείγον θέμα των μετατάξεων, θα πραγματοποιήσει αύριο Τετάρτη, 21/8 στις 11 π.μ., παράσταση διαμαρτυρίας.


24. Δελτίο Τύπου - Ενημερωτικό Σημείωμα του ΥΠΑΙΘ 22-08-2013

Ενημερωτικό Σημείωμα με απαντήσεις σε ερωτήματα για τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών

«Μετά την έγκριση και την αποδοχή του συνόλου των μεταρρυθμιστικών δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, μία από τις προαπαιτούμενες δράσεις -η μετακίνηση των πλεοναζόντων καθηγητών από την Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και από την Δευτεροβάθμια σε Διοικητικές θέσεις της Εκπαίδευσης- ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία. Συγκεκριμένα: Για 6.041 πλεονάζουσες θέσεις, προκηρύχτηκαν 4.600 κενές θέσεις προς πλήρωση. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Υπουργείου ξεπέρασαν τις 5.750. Οι θέσεις που επέλεξαν οι εκπαιδευτικοί με την υποβολή των αιτήσεων προτίμησής τους έφτασαν τις 3.495, όσες και τελικά είναι οι μετακινήσεις της ανακατανομής των εκπαιδευτικών. Από αυτές οι 2.495 θα καλύψουν εκπαιδευτικές θέσεις εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης και στην πόλη που ήδη βρίσκονται. Οι ειδικότητες που μετατάσσονται είναι Γυμναστές, Καθηγητές Πληροφορικής, Γαλλικής Φιλολογίας, Θεατρικών σπουδών, Μουσικής και Καλλιτεχνικών, ειδικότητες που διδάσκουν τα αντικείμενα που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων»

 

25. Δελτίο Τύπου  30-8-2013 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

«Η διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων παρουσίασε πολλά προβλήματα και ήταν αδιαφανής. ΖΗΤΗΣΑΜΕ: Να δημοσιοποιηθούν όλα τα στοιχεία των μετατασσομένων συναδέλφων, και όχι μόνο το ονοματεπώνυμα, ο κλάδος και η θέση μετάταξής τους, ώστε να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία για το νόμιμο της διαδικασίας και τις τοποθετήσεις. Αποτελεί οπισθοδρόμηση και έλλειμμα δημοκρατίας να μην μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει πλήρη γνώση των δεδομένων που τον αφορούν, όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες υπηρεσιακές μεταβολές (προσλήψεις αναπληρωτών, μεταθέσεις μονίμων κ.λπ.). Για να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα απαιτείται άμεσα η δημοσιοποίηση για κάθε μετατασσόμενο των παρακάτω στοιχείων: Μόρια συνολικής προϋπηρεσίας, μόρια συνθηκών διαβίωσης, μόρια οικογενειακών λόγων, μόρια κατοχής επιπλέον πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών.»

 

26. Δελτίο Τύπου: «Όσον αφορά το θέμα των μετατάξεων καμία υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις οποίες απευθυνθήκαμε, δεν μπόρεσε να μας δώσει κάποια σαφή και έγκυρη απάντηση.»

 

27. Β’ Φάση Μετατάξεων- Ικανοποίηση ενστάσεων:  Αριθ. 144051/Δ1Αρ. Φύλλου 2531 8 Οκτωβρίου 2013 Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών

28. Γ´φάση μετατάξεων – Ικανοποίηση ενστάσεων :  3-2-2013/ 14509/Δ1     «Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση»

«Μετατάσσουμε υποχρεωτικά τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση, κατόπιν εξέτασης των ενστάσεών τους ως προς τις υπ´ αριθμ. 119655/Δ1/30-08-2013 (ΦΕΚ 986/τ. Γ´) και 148440/Δ1/11-10-2013 (ΦΕΚ 1186/ τ. Γ´) Υπουργικές Αποφάσεις, όπως αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.»

29. 3-2-2014/14511/Δ1 «Τροποποιήσεις και ανακλήσεις υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση και διορθώσεις επί των εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων υποχρεωτικών μετατάξεων.»

30. Επιστολή:  14-03-2014 με θέμα: «Διασφάλιση διαφάνειας στις υποχρεωτικές μετατάξεις χιλιάδων εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.»

31. Δελτίο Τύπου: 1-4-2014 «Επίσης οι εκπρόσωποι εξέθεσαν τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεταταχθέντες στην Πρωτοβάθμια συνάδελφοι λόγω της απαράδεκτης διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά τη μετάταξη και τοποθέτησή τους.

Τόνισαν δε ότι η μόνη λύση στα προαναφερθέντα, είναι η ΑΜΕΣΗ ΙΔΡΥΣΗ οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια για τις ειδικότητες ΠΕ05 και ΠΕ07».

32. Επιστολή: 3 Απριλίου 2014

«Με την παρούσα επανερχόμαστε στο θέμα της ίδρυσης οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τους κλάδους οι οποίοι υποχρεώθηκαν να μεταταχθούν για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2013».

33. Αρ. Φύλλου 570 5 Μαΐου 2014  Αρ. Φύλλου 569 5 Μαΐου 2014

Μετατάξεις εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 6/6/2014)

34.  Δελτίο Τύπου: 10-7-2014 «Στη συνάντηση, …., οι εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων των εκπαιδευτικών έθεσαν τα άμεσα και επείγοντα αιτήματα του κλάδου, όπως η ίδρυση οργανικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση….»  Κατέθεσαν και σχετική επιστολή.

35. Επιστολή: 5-8-2014 με ΘΕΜΑ: «Αίτημα επείγουσας συνάντησης για διευκρίνιση θεμάτων που αφορούν τις υποχρεωτικές μετατάξεις»

36. Δελτίο Τύπου: 06-08-2014 « οι εκπρόσωποι των Συνδέσμων έθεσαν τα άμεσα και επείγοντα αιτήματα του κλάδου, όπως η ίδρυση οργανικών στην Πρωτοβάθμια, …»

37. Υ.Α. 209304/Ε1/22-12-2014  υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση και τροποποιήσεων υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης.

38. Επιστολή: 12 Φεβρουαρίου 2015: Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΟ. ΠΑΙ.Θ., κ. Αν. Κουράκη

ΘΕΜΑ: Αίτημα για συνάντηση και προτάσεις των Επιστημονικων φορεων των καθηγητων πε05, πε07, πε08 και  πε19-20 για το θεμα των μεταταξεων στην Π/θμια Εκπ/ση

39. Δελτίο Τύπου: Τρίτη 10-03-2015, «εκπρόσωποι των Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων ΠΕ05,ΠΕ07,ΠΕ19-20 είχαν προγραμματισμένη συνάντηση με τη Σύμβουλο του Αναπληρωτή Υπουργού Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. κ. Αναστάσιου Κουράκη, κ. Ειρήνη Κυριακίδη, για το θέμα των μετατάξεων. 

Στη συνάντηση που διεξήχθη σε θετικό κλίμα συζητήθηκαν όλες οι πτυχές του θέματος. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για εξεύρεση λύσης το ταχύτερο δυνατόν, πριν την έναρξη της διαδικασίας των υπηρεσιακών μεταβολών.

Θα συσταθεί άμεσα επιτροπή επεξεργασίας του θέματος αποτελούμενη από εκπροσώπους των ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και υπηρεσιακούς παράγοντες. Ταυτόχρονα, θα ιδρυθούν οι οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια. Θα γίνει έλεγχος των στοιχείων των αιτήσεων και των μορίων ώστε να καταρτιστούν οι πίνακες με φθίνουσα σειρά μορίων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης».

40: Εγκύκλιος, 06-04-2015: 56597/E1: Έλεγχος της μοριοδότησης των εκπ/κών που υπέβαλαν αίτηση υποχρεωτικής μετάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167)

Προτάσεις των επιστημονικών ενώσεων ΠΕ05,07,19-20 προς την Επιτροπή για τις μετατάξεις (ανακοινοποίηση στο ορθό)