DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Επιστημονικές ενώσεις Γαλλικής-Γερμανικής: Να υιοθετηθεί η νηφάλια, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (10.07.2011)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 (ΣΚΓΓ ΠΕ)

info@apf.gr   www.apf.gr
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)
aplf@otenet.gr   www.aplf.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)
apelf@hotmail.com   www.pasykaga.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
info@deutsch.gr   www.deutsch.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ ΒΕ)
thessaloniki@deutsch.gr   www.deutsch.gr

                                           Δελτίο Τύπου                                             10/07/2011

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΘΕΙΑ – ΝΑΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ
Συλλογή υπογραφών στο http://www.alfavita.gr/petition.php


Επιστημονικές ενώσεις Γαλλικής-Γερμανικής:
«Να υιοθετηθεί η νηφάλια, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο»

Μέσα σε κλίμα ευθύνης και ομοφωνίας συζητήθηκε τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης το αίτημα (βλ. http://www.youtube.com/watch?v=aoFFnmRURyk) των επιστημονικών ενώσεων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας να παρέμβει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης στην ευρύτατη συζήτηση, η οποία διεξάγεται σε όλη την ελληνική κοινωνία το τελευταίο δίμηνο, σχετικά με τα θέματα της διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, έπειτα από τις αντιπαιδαγωγικές και πρακτικά ανεφάρμοστες Υπουργικές Αποφάσεις (βλ. http://www.deutsch.gr/new.php?j=1265).
 

Στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύεται ολόκληρη παρακάτω, θεωρούμε τρία σημεία πολύ σημαντικά:

α) Το αποτέλεσμα της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών από το Δημοτικό σχολείο μέχρι το Λύκειο, δεν μπορεί να είναι άλλο από την πιστοποιημένη, μέσω του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, γνώση δύο ξένων γλωσσών.


β) Το κατώτερο όριο δημιουργίας τμημάτων ξένης γλώσσας δεν μπορεί παρά να είναι το 8 μαθητές/μαθήτριες ανά τμήμα για τα Δημοτικά και το 12 μαθητές/μαθήτριες ανά τμήμα για τα Γυμνάσια, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, καθώς το όριο των 15 μαθητών/μαθητριών ανά τμήμα, όπως ορίζουν οι τελευταίες Υπουργικές Αποφάσεις, είναι απαγορευτικό ιδιαίτερα στα μικρά σχολεία.


γ) Τόσο από την πλευρά των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας (της δημοτικής παράταξης «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη», του δημάρχου κ. Γιάννη Μπουτάρη) όσο και από τους δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας, εκφράστηκε έντονη ανησυχία για την αλλαγή του κριτηρίου κατανομής του μαθητικού δυναμικού στα δημοτικά σχολεία, το οποίο δε μπορεί να είναι άλλο από τον τόπο κατοικίας. Τα «γαλλόφωνα» και «γερμανόφωνα» δημοτικά σχολεία θα δημιουργήσουν ανάγκες μετακίνησης μαθητών και οι Δήμοι θα πρέπει να επιβαρυνθούν, σε μια ιδιαίτερη δυσχερή οικονομική συγκυρία, και με αυτή τη δαπάνη!


Οι Επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών Γαλλικής & Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας θα συνεχίσουν να ενημερώνουν, με κάθε πρόσφορο και θεμιτό μέσο και τρόπο, τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, τους Συλλόγους διδασκόντων των σχολείων της χώρας, τους αντίστοιχους συνδικαλιστικούς φορείς, τους πολιτικούς όλων των κομμάτων και γενικά την κοινωνία, για τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις αρνητικές επιπτώσεις τους τόσο στους μαθητές-μαθήτριες όσο και στη λειτουργία των σχολείων από την επόμενη σχολική χρονιά.

 Έχουν εκδοθεί, έως σήμερα, πάνω από χίλια (1000) ομόφωνα Ψηφίσματα (βλ. http://apf.gr/default.asp?static=34&ID=858) από Δημοτικά Συμβούλια, Ομοσπονδίες-Ενώσεις-Συλλόγους γονέων & κηδεμόνων των Δημοτικών-Γυμνασίων-Λυκείων όλης της χώρας, Συλλόγους διδασκόντων της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, ΕΛΜΕ, Συλλόγους εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας. Στη Βουλή έχουν κατατεθεί έως σήμερα είκοσι πέντε (25) Ερωτήσεις και Αναφορές από Βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης.


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                               ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Συνεδρίασης: 16η /4-7-2011
Αριθμ. Απόφασης: 936 / 2011
Αριθμ. Πίνακα: 14    

   Σήμερα στις 4-7-2011 μέρα Δευτέρα και  ώρα 14:00 στο  Δημοτικό  Κατάστημα  συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων  65, 67, 69 του Ν. 3852/2010 που επιδόθηκε στις 28-6-2011

Από τα 49 μέλη ήταν:           Παρόντες: 48    Απόντες: 1 (Λ. Ζαχαριάδης)


Από τους 6 Προέδρους των   Παρόντες:    Απόντες: 1 (Χ. Αδάμ - Καρυπίδου)
Δημοτικών Κοινοτήτων:

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μπουτάρης (αρθ. 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010)

Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα με αριθμό ΕΗΔ της Ημερήσιας Διάταξης.

Έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την προφορική πρόταση του Προέδρου του ΔΣ κ. Π. Αβραμόπουλου και το κάλεσε ν´ αποφασίσει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έκρινε το θέμα επείγον, ύστερα από διαλογική συζήτηση με βάση τις διατάξεις των άρθρων
65, 67 παρ. 7, 69 του Ν. 3852/2010
Αποφάσισε ομόφωνα
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να δηλώσει την ανησυχία του για τη δημιουργία «Γαλλόφωνων»  και «Γερμανόφωνων» Δημοτικών Σχολείων και ζητά :
-    να διατηρηθεί το δικαίωμα της επιλογής της  δεύτερης  Ξένης γλώσσας
-    να αποφευχθεί η μετακίνηση των μαθητών / μαθητριών και η περαιτέρω επιβάρυνση του Δήμου σε σχολεία όπου θα διδάσκεται η δεύτερη  Ξένη γλώσσα της επιλογής τους,
-    να συνεχιστεί η κατανομή του μαθητικού δυναμικού στις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας τους και όχι με τη δεύτερη  Ξένη γλώσσα,
-    να διασφαλιστεί η δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας της δεύτερης Ξένης γλώσσας στα μεν Δημοτικά με ελάχιστο αριθμό οκτώ (8) μαθητών / μαθητριών, στα δε Γυμνάσια με ελάχιστο αριθμό δώδεκα (12) μαθητών / μαθητριών, όπως ισχύει μέχρι σήμερα,
-    να πραγματοποιηθεί η σύνδεση της σχολικής διδασκαλίας με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
-    να παρέχεται η δυνατότητα συνέχειας και εμβάθυνσης σε δύο (2) Ξένες γλώσσες στο Λύκειο.
Αποχώρησαν οι ΔΣ κ. κ. Β. Γάκης Θ. Πατέλης, Κ. Γκιουλέκας, Χρ. Μάτης, Δ. Αγκαθίδου, Αν. Ευθυμίου, Χ. Αηδονόπουλος, Ανθ. Σαλαγκούδη, Σ. Ζαριανόπουλος, Μ. Κωνσταντινίδης


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Θεσσαλονίκη 7-7-2011    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
        
Π. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ                                 ΕΛ.  ΤΖΙΟΥΤΖΙΑ