DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Επιστημονικές Ενώσεις Γαλλικής-Γερμανικής: Για τη συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)  www.apf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)  -   www.pasykaga.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  -  www.pdv.org.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ενημέρωση για τη συνάντηση των Επιστημονικών Ενώσεων Γαλλικής-Γερμανικής με τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης κ. Χαράλαμπο Λόντο για τα επείγοντα θέματα των μεταταγμένων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07

 

Την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής η επαναληπτική Κινητοποίηση των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ), με την υποστήριξη και συμμετοχή των Επιστημονικών Ενώσεων Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας, μετά την άκαρπη  προσπάθεια συνάντησης με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Χαράλαμπο Λόντο στην αντίστοιχη Κινητοποίηση από  25.10.2017.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, που διήρκεσε πλέον της μιάμισης ώρας, τοποθετήθηκαν καταρχήν οι εκπρόσωποι των ΣΕΠΕ, θέτοντας στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης  όλα τα θέματα για τα οποία τους είχαν ενημερώσει προηγουμένως οι Επιστημονικές μας Ενώσεις και αναφέρονται στο σχετικό  Δελτίο Τύπου των Συλλόγων.

Στη συνέχεια ακολούθησε η τοποθέτηση των εκπροσώπων των Επιστημονικών Ενώσεων Γαλλικής και Γερμανικής, οι οποίοι αφού πρώτα υπενθύμισαν τα πολλαπλά προβλήματα θεσμικής, εργασιακής και υπηρεσιακής φύσης που δημιούργησαν στους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07 η χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό πραγματοποίηση των Υποχρεωτικών Μετατάξεων N. 4172/2013, η πολυετής καθυστέρηση για τη σύσταση των Οργανικών Θέσεων και εσχάτως η εκκρεμότητα ως προς την έκδοση Υ.Α. Κατανομής των συσταθέντων πλέον Οργανικών θέσεων για την οριστική-οργανική τοποθέτηση των μεταταγμένων εκπαιδευτικών, ανέδειξαν επιπλέον τα εξής ζητήματα:

 • Τις συνέπειες που είχε για τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας η εφαρμογή της Υ.Α. για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ 1324/τ.Β΄/26-04-2016) και ειδικότερα αναφορικά με την κατάργηση της ελεύθερης επιλογής της από τους μαθητές/μαθήτριες και τη δραματική συρρίκνωση του εργασιακού αντικειμένου των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07.
 • Την επιλεκτική και κατά το δοκούν εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας αναφορικά με σειρά ζητημάτων, όπως:
 • ο αριθμός των σχολικών μονάδων τοποθέτησης (Ν. 4203/2013 ΦΕΚ 235 τ. Α΄ - Άρθρο 25)
 •  η καταστρατήγηση του κριτηρίου της εγγύτητας/ομορότητας των σχολικών μονάδων

(Ν. 4203/2013 ΦΕΚ 235 τ. Α΄ - Άρθρο 25)

 • ο ανώτερος επιτρεπτός αριθμός των 25 μαθητριών/μαθητών ανά τμήμα (Π.Δ. 79/2017)
 • η κατάτμηση του «δίωρου» διδασκαλίας για τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά σε επιμέρους  μονόωρα διδασκαλίας
 • η κατάτμηση των διαθέσιμων διδακτικών ωρών ενός σχολείου για μια γλώσσα σε  δύο εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας
 • η συμπλήρωση ωραρίου με μόνο κριτήριο την κάλυψη των «κενών» και «περισσευμάτων» του εκάστοτε σχολείου
 • Την ανάγκη να μεριμνήσει η Περιφερειακή Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κατά το δυνατόν τήρηση της νομιμότητας σε θέματα που εμπίπτουν της αρμοδιότητάς της, όπως είναι -μεταξύ άλλων- τα παραπάνω.
 • Την ανάγκη να διασαφηνιστούν διάφορα θέματα υπηρεσιακής φύσης των μεταταγμένων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07, όπως για παράδειγμα αυτό των Μεταθέσεων.
 • Το πάγιο αίτημα των Επιστημονικών Ενώσεων για διασύνδεση της παρεχόμενης Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Σχολείο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ).
 • Την ανάγκη να πραγματοποιηθεί συνάντηση που επανειλημμένα έχουν ζητήσει οι Επιστημονικές Ενώσεις με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου, προκειμένου να συζητηθούν όλα τα παραπάνω θέματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τους Εκπροσώπους των Επιστημονικών Ενώσεων στην ανάγκη  να υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση η οποία θα καλύπτει το υπάρχον νομοθετικό «κενό» αναφορικά με το σύνολο των θεμάτων που άπτονται του εργασιακού αντικειμένου και  των ιδιαζουσών εργασιακών συνθηκών των μεταταγμένων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07, ειδικότερα δε αναφορικά με το ζήτημα της μείωσης ωραρίου για όσους εκπαιδευτικούς μετακινούνται σε μεγάλο αριθμό σχολείων.

Για τα θέματα που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι των ΣΕΠΕ και των Επιστημονικών Ενώσεων Γαλλικής και Γερμανικής ο κύριος Λόντος απέφυγε συστηματικά να πάρει ξεκάθαρη θέση και αρκέστηκε σε απαντήσεις θεωρητικού/διαπιστωτικού χαρακτήρα, επισημαίνοντας ότι:

 • Η ανάγκη τοποθέτησης σε μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων αποτελεί απόρροια του Ωρολογίου Προγράμματος του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, του μειωμένου αριθμού των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας για τη Β’ Ξένη Γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς  και της ύπαρξης μεγάλου αριθμού μικρών σχολικών μονάδων.
 • Η Υπουργική Απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» (ΦΕΚ 1324/τ.Β΄/26-04-2016) για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι απότοκο της ακολουθούμενης δημοσιονομικής πολιτικής.
 • Το αίτημα για την μείωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών που μετακινούνται σε μεγάλο αριθμό σχολείων δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, εφόσον δεν προβλέπεται από το υπάρχον νομικό πλαίσιο.  
 • Η επίτευξη της απόδοσης Οργανικών Θέσεων προϋποθέτει τη θεσμοθέτηση των θέσεων σε ομάδες σχολείων.
 • Για τα παρατηρούμενα ζητήματα της  επιλεκτικής και κατά το δοκούν εφαρμογής των θεμάτων που του ετέθησαν, καθώς και στο αίτημα των Φορέων να μεριμνήσει η Περιφερειακή Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κατά το δυνατόν τήρηση της νομιμότητας δήλωσε ότι η «Διοίκηση δεν είναι δικαστήριο για να ελέγχει τη νομιμότητα».
 • Θα υπάρξει πιθανότατα σύγκλιση υπηρεσιακών μεταβολών μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Ενώσεων χαρακτηρίζουν τόσο τις απαντήσεις, όσο και τη γενικότερη στάση/αντιμετώπιση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Χαράλαμπου Λόντου σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου που νίπτει τα χείρας του για θέματα  της απολύτου αρμοδιότητάς του, ως παντελώς αναντίστοιχες με τη βαρύτητα των θεμάτων που απασχολούν την Ξενόγλωσση Εκπαιδευτική Κοινότητα και τους εκπαιδευτικούς που την υπηρετούν –παρόλα αυτά- με συνέπεια και επαγγελματισμό. Στο πλαίσιο αυτό δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν κάθε πρόσφορο μέσο, σε συνεργασία πάντα με το σύνολο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, προκειμένου οι καθ’ ύλη αρμόδιοι να προχωρήσουν -ως οφείλουν άλλωστε- στη ρύθμιση του συνόλου των εκκρεμούντων ζητημάτων που έχουν δημιουργήσει ένα ζοφερό και μη βιώσιμο τοπίο τόσο στον χώρο της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, όσο και της Παιδείας στο σύνολό της.

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ

ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ, ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΥΠΟΜΕΝΟΥΜΕ!

 

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ