DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Επιστημονικές ενώσεις Γαλλικής – Γερμανικής: Υπόμνημα προς τη διαρκή επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής (15.03.017)

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)  -  www.apf.gr

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)  -   www.pasykaga.gr

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  -  www.deutsch.gr

 

 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2017

 

Προς:

κ. Δημήτρη Σεβαστάκη, Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών

 Υποθέσεων της Βουλής (με την παράκληση να διανεμηθεί στα μέλη της Επιτροπής)

 

Κοιν:

 κ. Κ. Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

κ. Γ. Κουζέλη, Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Θέσεις και προτάσεις των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας αναφορικά με τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στο Λύκειο

 

Αξιότιμες κυρίες/Αξιότιμοι κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας δώσατε να συμμετάσχουμε, την Τρίτη 14.02.2017, στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και να εκθέσουμε τις απόψεις μας επί του θέματος «Αναβάθμιση του Λυκείου – Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Όπως δεσμεύτηκαν προφορικά στην ως άνω συνεδρίαση οι εκπρόσωποί μας, σας καταθέτουμε κοινό υπόμνημα των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας με τις θέσεις και τις προτάσεις μας για τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας (Γαλλικά/Γερμανικά) για το Λύκειο, με βάση την σχετική εισήγηση του Ι.Ε.Π.

Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αναφορικά με το θέμα αυτό θα θέλαμε καταρχήν να σας επισημάνουμε, ότι η εμμονή στην ενίσχυση και τη διδασκαλία μίας και μόνο Ξένης Γλώσσας έχει οδηγήσει ουσιαστικά στη μονογλωσσία, αποδυναμώνοντας και εν τέλει σχεδόν εξαφανίζοντας  τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας από το Λύκειο, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των μαθητών/μαθητριών, που διδάσκονται τις δύο αυτές ευρωπαϊκές γλώσσες στη συγκεκριμένη βαθμίδα.

Αυτή η ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη αποτελεί δυστυχώς ευθεία απόρροια του αναποτελεσματικού -όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα- τρόπου άσκησης και εφαρμογής της Γλωσσικής Πολιτικής στη χώρα μας και των στο πλαίσιο αυτό επιστημονικά, εκπαιδευτικά, διδακτικά αλλά και κοινωνικά ατεκμηρίωτων και άστοχων αποφάσεων που λαμβάνονται κατά καιρούς για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση και τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας (Γαλλικά/Γερμανικά) ειδικότερα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων αποφάσεων αποτέλεσαν η απόφαση για μείωση των ωρών διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής  Γλώσσας από τρεις σε δυο ώρες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το 2005, επί Υπουργίας της κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, η απόφαση για κατάργηση της ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τη δημιουργία γαλλόφωνων και γερμανόφωνων σχολείων κατά το σχολικό έτος 2011-2012, επί Υπουργίας της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου και τέλος η Υπουργική Απόφαση για κατάργηση της ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά και αντικατάστασής της από την «πλειοψηφική» επιλογή της κατά το σχολικό έτος 2016-2017, επί Υπουργίας του κυρίου Νίκου Φίλη.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, η πλήρης αναντιστοιχία του σκεπτικού των ως άνω αποφάσεων τόσο αναφορικά με τη δέσμευση της ελληνικής Πολιτείας στην εφαρμογή της Πολιτικής Προαγωγής της Πολυγλωσσίας που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρωταρχικός στόχος της οποίας είναι «το να κατέχει κάθε ευρωπαίος πολίτης δύο ακόμα γλώσσες εκτός από τη μητρική του» (Κοινοτική Οδηγία 1+2), όσο βεβαίως και με θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, όπως είναι η ελευθερία, η κινητικότητα των πολιτών, η ελεύθερη κίνηση των εργαζομένων και η δυνατότητα ισότιμης μόρφωσης και διευρωπαϊκής εργασίας των ευρωπαίων μαθητών/τριών μας.

Πλούτος άλλωστε μιας χώρας δεν μπορεί παρά να είναι η συνεχής γλωσσική επαφή και μέσω αυτής η εμβάθυνση στην πολιτιστική και κοινωνική αντίληψη και ιδιαιτέρως στην νοοτροπία των υπολοίπων λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν της δυνατότητας μιας απλής γλωσσικής επικοινωνίας, γεγονός που καταδεικνύεται και από την βαρύτητα που δίνει η ΕΕ στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών, ορίζοντας ότι η γνώση αυτών είναι μία από τις 8 δεξιότητες που οι χώρες - μέλη της ΕΕ οφείλουν να φροντίσουν ώστε να αναπτύξουν οι μαθητές/μαθήτριες κατά την εκπαίδευσή τους.

Με αυτά τα δεδομένα είναι σαφές ότι ο μόνος τρόπος  μιας κατ’ ουσία και όχι προσχηματικής εφαρμογής των προτεινόμενων μεταβολών της δομής του Λυκείου από το ΙΕΠ, μπορεί να επέλθει μόνον μέσω της αποδοχής της υφιστάμενης ευρωπαϊκής πραγματικότητας και της εγκατάλειψης των πρακτικών εκείνων που ευνοούν την αγλωσσία και αποστερούν από τους μαθητές/μαθήτριες της χώρας μας την δυνατότητα της απρόσκοπτης πρόσβασης σε δικαιώματα, αρχές και ελευθερίες όπως αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω και που λόγω της θεμελιώδους σημασίας τους υπάρχει σχετική πρόβλεψη και κατοχύρωσή τους στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Πολιτών της ΕΕ.

Πλέον όλων των παραπάνω θα πρέπει ωστόσο να ληφθεί σοβαρά υπόψη και η εξαιρετικά κρίσιμη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα που πλήττει την χώρα μας και που λόγω της παρατεταμένης διάρκειας και έντασής της καθιστά επιτακτική την λήψη μέτρων υπέρ των οικονομικά αδύναμων πια οικογενειών.

Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε σθεναρά την ενίσχυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας και ως προς το θέμα της διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας, θεωρώντας παράλληλα ότι θα πρέπει σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα καλύψουν την κοινωνική επιταγή για παροχή ποιοτικής και παράλληλα πιστοποιήσιμης Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης. Ένα βασικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή θα αποτελέσει και η θέσπιση της υποχρεωτικής διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στο Λύκειο, ως λογική συνέχεια όλων όσων έχουν συστηματικά διδαχθεί στο Γυμνάσιο, αφού η ισχύουσα σήμερα μη υποχρεωτική διδασκαλία συντείνει στο απαράδεκτο φαινόμενο της μορφωτικής απομόνωσης των μαθητών/τριών του Λυκείου, γεγονός που τους καθιστά ευάλωτους και ασφαλώς δε και μη ανταγωνιστικούς στο πεδίο σπουδών και ανεύρεσης εργασίας μελλοντικά.

Ανακεφαλαιώνοντας θεωρούμε πως απαιτείται ο ριζικός ανασχεδιασμός της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, κατά τα ισχύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατ’ εφαρμογή των σχετικών Ευρωπαϊκών Συνθηκών που έχουν συναποφασίσει και συνυπογράψει οι χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καθώς και με γνώμονα τις κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας, που συνηγορούν υπέρ της ουσιαστικής και εντατικής εκμάθησης των ξένων γλωσσών που παρέχονται στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Με δεδομένο όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του ΙΕΠ:

 • για μια δυνάμει ενιαία αντιμετώπιση του Λυκείου, Γενικού και Επαγγελματικού και του προσανατολισμού προς μια σταδιακή εγκαθίδρυση «πολυκλαδικότητας»
 • για αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της ανάδειξής της ως ισότιμου πυλώνα
 • για «ανάκτηση» της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής αποστολής του Λυκείου, της εμβάθυνσης στα επιστημονικά αντικείμενα, αλλά και της προετοιμασίας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • για την ύπαρξη μιας ουσιαστικής και σε βάθος εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • για την δυνατότητα επίτευξης του βασικού στόχου της πρότασης του ΙΕΠ για   αναβάθμιση του Απολυτηρίου

σας καταθέτουμε τις προτάσεις μας, καταρχήν στην βάση των γενικών κατευθυντηρίων της υποβληθείσας πρότασης του ΙΕΠ που έχουμε αυτήν τη στιγμή στην διάθεσή μας και με την επιφύλαξη περαιτέρω εξειδίκευσής τους μόλις η ως άνω λάβει συγκεκριμένη μορφή.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ειδικότερα οι επιστημονικοί φορείς των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας ζητούν:

 • Υποχρεωτική διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας (Γαλλικής ή Γερμανικής) στο πλαίσιο μιας στοχοθετημένης και αποτελεσματικής εκμάθησης που θα προάγει τη γνώση, την επικοινωνιακή ικανότητα,  αλλά και την ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης.
 • Σύνδεση της διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στο Λύκειο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) επιπέδου Β1 και σε κάποιες περιπτώσεις επιπέδου Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε να σταματήσει η οικονομική αιμορραγία της ελληνικής οικογένειας από πρόσθετες δαπάνες, ειδικά κάτω από τη  παρούσα δυσχερή οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζει η χώρα μας.
 • Δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που καλούνται να   διαγωνισθούν για την εισαγωγή τους στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση.
 • Εκπόνηση Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) για το Λύκειο, αντίστοιχου αυτού που ήδη εφαρμόζεται από το τρέχον σχολικό έτος για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, το οποίο θα συνεχίζει και θα ολοκληρώνει τη διδασκαλία και εκμάθηση της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ας μην ξεχνάμε ότι αποτελεί βασικό προσόν διορισμού στο Δημόσιο τομέα η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και ως εκ τούτου είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας να παρέχει το εφόδιο αυτό στους έλληνες μαθητές μέσα από τις δομές της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
 • Ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό της ενδοσχολικής εξέτασης με στόχο την αξιολόγηση όλων των διδασκόμενων γλωσσικών δεξιοτήτων: κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, διαμεσολάβηση σε προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Θέσπιση ολιγομελών τμημάτων και δημιουργία επιπέδων.

Επιπλέον οι επιστημονικοί φορείς των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας προτείνουν:

Για τα ΓΕΛ:

 1. Πλήρη επανένταξη της υποχρεωτικής τρίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στο ωρολόγιο πρόγραμμα και των τριών τάξεων του Λυκείου.
 2. Δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και υποχρεωτική εξάωρη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στους υποψηφίους για την εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές όπου απαιτείται η εξέτασή τους ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, όπως η Γαλλική ή Γερμανική Φιλολογία, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η σχολή Μ.Μ.Ε. κτλ.

Για τα ΕΠΑΛ:

 1. Στο πνεύμα της αναβάθμισης της Τεχνικής Εκπαίδευσης καθώς και της ισότιμης αντιμετώπισης των μαθητών των δύο τύπων Λυκείων, οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διδάσκονται υποχρεωτικά και επαρκώς δύο ξένες γλώσσες ως συνέχεια της παρεχόμενης διδασκαλίας στο Γυμνάσιο.
 2. Η Γαλλική και η Γερμανική γλώσσα θα πρέπει να διδάσκονται ως υποχρεωτικό μάθημα ορολογίας σε μια σειρά ειδικότητες, όπως γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτείται ως εκ τούτου σχεδιασμός της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στα ΕΠΑΛ. Στο πλαίσιο αυτό οι Επιστημονικοί μας Φορείς δηλώνουν τη διαθεσιμότητά τους να συνδράμουν το έργο της γνωμοδοτικής επιτροπής που συγκροτήθηκε στο Ι.Ε.Π. στις 09.02.2017, ώστε να καθοριστούν οι ειδικότητες στις οποίες θα διδάσκεται η Αγγλική, η Γαλλική ή η Γερμανική γλώσσα, με βάση τις ανάγκες της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και τις ευρύτερες εξελίξεις (έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την Ε.Ε. κ.ο.κ.).

Με την ελπίδα η σχεδιαζόμενη αναβάθμιση του Λυκείου να αποτελέσει το εφαλτήριο για την πολυπόθητη και κυρίως απολύτως αναγκαία αναβάθμιση της διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας στην εν λόγω βαθμίδα και εν αναμονή υποβολής της συγκεκριμένης πρότασης του ΙΕΠ, δηλώνουμε ότι παραμένουμε πάντα στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να συμβάλλουμε στο δημόσιο διάλογο για την επίτευξη του ως άνω στόχου.

 

Με εκτίμηση

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων

των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας

 

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕ05_ΠΕ07

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ