DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Επιστημονικές ενώσεις Γαλλικής – Γερμανικής: Επείγον αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό Παιδείας (13.06.2017)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)  -  www.apf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)  -   www.pasykaga.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY (APLF)  -  www.aplf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  -  www.pdv.org.gr

 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2017

 

ΠΡΟΣ:

- Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου

ΘΕΜΑ: «Επείγον αίτημα συνάντησης»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια πραγματοποίησης του Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου Διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας στις 25.05.2017 στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. ενάντια στη συστηματική υποβάθμιση της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή εκατοντάδων καθηγητών των ως άνω κλάδων και της κατάθεσης στο πλαίσιο αυτό ενός ακόμα αναλυτικού Υπομνήματος με το σύνολο τον θεμάτων που έχουν οδηγήσει στην ως άνω αναφερθείσα υποβάθμιση, οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων Γαλλικής και Γερμανικής επαναδιατυπώνουμε και δια του παρόντος το επείγον πλέον αίτημα συνάντησης μαζί σας.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι σχετικό επίσημο αίτημα των Επιστημονικών Φορέων είχε καταρχήν κατατεθεί  προ εξαμήνου, με το υπ. αρ. πρωτ.: 9300/5-12-2016 έγγραφο τους και επαναδιατυπωθεί, τόσο σε σωρεία εγγράφων που σας έχουν αποσταλεί για τα κρίσιμα και πιεστικά θέματα που απασχολούν την ξενόγλωσση εκπαιδευτική κοινότητα, με πιο πρόσφατο το υπ. αρ. πρωτ.: 90438/Υ1/30-5-2017 Υπόμνημά τους, όσο και σε δια ζώσης συναντήσεις των Εκπροσώπων των ως άνω Φορέων μαζί σας, όπως για παράδειγμα στο περιθώριο της συνεδρίασης της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, την Τρίτη, 14  Φεβρουαρίου στη συζήτηση επί του θέματος «Αναβάθμιση του Λυκείου – Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» .

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στον χώρο της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, τόσο λόγω της λήψης διαδοχικών και εξαιρετικά επιζήμιων για τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας και για όλους τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους σε αυτήν αποφάσεων, όσο και λόγω της παράλειψης ή μη έγκαιρης αντιμετώπισης σοβαρότατων ζητημάτων νομικής, εργασιακής και υπηρεσιακής φύσης που απασχολούν/ταλαιπωρούν τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής και Γερμανικής, καθιστούν επιτακτική την άμεση πραγματοποίηση της αιτούμενης συνάντησης μαζί σας προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους καθ’ ύλην γνώστες των θεμάτων να σας τα  εκθέσουν ως έχουν στην πράξη, παράλληλα με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις τους και φυσικά πάντα με γνώμονα την ταχύτερη και προσφορότερη δυνατή επίλυσή τους.

Υπό αυτό το πρίσμα και έχοντας ως δεδομένο:

 • το μέγεθος και το εύρος της ζημίας που προκαλούνται για τους μαθητές/τριες, τους γονείς/κηδεμόνες τους και το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 από την εφαρμογή των Υπουργικών Αποφάσεων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016) για την Πρωτοβάθμια και «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου  1171/τ.Β΄/4-4-2017) για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • την επικείμενη διαδικασία των Οριστικών Τοποθετήσεων
 • το «κλείδωμα» των τμημάτων από τις ΔΙΔΕ και ΔΙΠΕ στις 30.06
 • την πολυετή καθυστέρηση στην απόδοση των Οργανικών θέσεων και την οριστική – οργανική τοποθέτηση των μεταταγμένων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 παρά το γεγονός ότι:
 1. έχουν σύμφωνα με την  υπ' αριθ. 172260Ε1/17-10-2016 (ΦΕΚ 3391Β΄) ΚΥΑ συσταθεί πλέον οι κλάδοι και οι Οργανικές θέσεις των παραπάνω εκπαιδευτικών στις κατά τόπους Διευθύνσεις
 2.  στο πλαίσιο συνάντησης των εκπροσώπων των Επιστημονικών Φορέων Γαλλικής και Γερμανικής με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις 07.02.2017 για το εν λόγω θέμα, ο μεν Σύμβουλός σας κ Γεώργιος Αθανασόπουλος δεσμεύθηκε για ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης των συσταθεισών Οργανικών θέσεων μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ο δε Προϊστάμενος της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Γεώργιος Πολίτης εκτίμησε πως η ως άνω διαδικασία θα διευθετηθεί το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο δε, μέχρι το καλοκαίρι, υπογραμμίζοντας ωστόσο παράλληλα, ότι η ολοκλήρωση της αποτελεί πρωτίστως θέμα πολιτικής απόφασης.
 3.  το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε νόμιμες τις βάσει του Ν. 4172/2013, άρθρο 82, παρ. 11 διενεργηθείσες μετατάξεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με τις υπ’ αριθ. 1324/2017 και 1325/2017 αποφάσεις του, αποσυνδέοντάς τις από τη διαδικασία των μεταθέσεων
 • τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες των μεταταγμένων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 και συγκεκριμένα την απόλυτη «ελαστικοποίηση» των συνθηκών εργασίας τους και  την  ουσιαστική μεταβολή του εκπαιδευτικού τους  έργου τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και σε επίπεδο ωραρίου
 • τις σε συνέχεια των Υποχρεωτικών Μετατάξεων Πλεονάζοντος Προσωπικού και κατ’ εφαρμογή της Εγκυκλίου υπ’ αριθ. 122329/Δ1/04.09.2013 ανακατατάξεις που δημιούργησε η μετατροπή των Μ.Σ.Δ. των Μεταταγμένων Εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • την εύλογη απορία των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής αναφορικά με την σκοπιμότητα ή/και αναγκαιότητα διενέργειας της ως άνω διαδικασίας για νεοεισερχόμενους κλάδους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση όπως αυτοί των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 και για εκπαιδευτικούς που «συγκρίνονται» ουσιαστικά μεταξύ τους και μόνον
 • την κατάφωρη αδικία της απώλειας σημαντικού μέρους των Μ.Σ.Δ. για μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07, που με κριτήριο ακριβώς την απόκτησή αυτών επέλεξαν να υπηρετήσουν επί σειρά ετών σε σχολεία  δυσπρόσιτων περιοχών και φυσικά με το αντίστοιχο οικονομικό και προσωπικό για αυτούς κόστος
 • την σε συνέχεια της προσφυγής δύο μεταταγμένων συναδέλφων κλάδου ΠΕ05 για το ως άνω θέμα,   έκδοση από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης των αποφάσεων Α104/22.01.2016 και Α105/22.01.2016  που επικυρώνουν και επίσημα το δίκαιο χαρακτήρα της θέσης του συνόλου των μεταταγμένων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 αναφορικά με το ως άνω ζήτημα
 • την κατ’ εφαρμογή των ως άνω δικαστικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης έκδοση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. της οδηγίας 177870/Ε1/24.10.2016 για τον εκ νέου υπολογισμό των Μ.Σ.Δ., ωστόσο  αποκλειστικά για τις δύο  εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ05 που προχώρησαν στην προσφυγή και δικαιώθηκαν για αυτήν
 • την για τον σκοπό αυτό συνάντηση των εκπροσώπων των Επιστημονικών Φορέων Γαλλικής και Γερμανικής με την Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. στις 22.12.2016 και τη δέσμευση της ως άνω, περί επικείμενης συνολικής ρύθμισης για το θέμα που θα αφορά σε «ομογενοποίηση» των μορίων και θα εφαρμοστεί κατά τη διαδικασία των Οριστικών Τοποθετήσεων
 • την αλλαγή της βαθμίδας διορισμού των διοριστέων εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 και τη μεταφορά από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατανομή σε αυτήν κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07, που πραγματοποιήθηκε με τις αριθ. 179446/Ε1/26.10.2016 (ΦΕΚ 3482 Β’, ΑΔΑ: ΩΥΦ14653ΠΣ-9Θ4) & αριθ. 184704/Ε1/02.11.2016 (ΦΕΚ 3602 Β’, ΑΔΑ: 60Η54653ΠΣ-ΙΕ7) Υπουργικές Αποφάσεις, πριν ωστόσο την πλήρη ολοκλήρωση (απόδοση Οργανικών – πραγματοποίηση Οριστικών – Οργανικών τοποθετήσεων) της προηγηθείσας από τετραετίας διαδικασίας των Υποχρεωτικών Μετατάξεων (N. 4172/2013)
 • την ελλιπή διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής στα ΓΕΛ, τον σχεδόν πλήρη εξοβελισμό τους από τα ΕΠΑΛ και τις για αυτό το θέμα κατατεθείσες προτάσεις των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας από 15.03.2017, στο πλαίσιο σχετικού Υπομνήματός τους προς την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, σε συνέχεια της συμμετοχής των ως άνω στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, την Τρίτη, 14  Φεβρουαρίου στη συζήτηση επί του θέματος «Αναβάθμιση του Λυκείου – Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
 • το κοινωνικό αίτημα για την παροχή μιας ουσιαστικής και ποιοτικής Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης και της συνεπακόλουθης δυνατότητας πιστοποίησης του ανά βαθμίδα εκπαίδευσης αποκτηθέντος επιπέδου Γλωσσομάθειας μέσα από τις δομές της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας της χώρας και μέσω αυτής, της απαλλαγής των Γονέων και Κηδεμόνων από τη σημαντικότατη οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η πιστοποίηση της Γλωσσομάθειας στον Ιδιωτικό Τομέα

εξυπακούεται ότι το κύριο περιεχόμενο της συνάντησης θα πρέπει να έχει ως αντικείμενό του ακόλουθα ζητήματα:

 1. Την άμεση ανάκληση των Υπουργικών Αποφάσεων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την επαναφορά του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας.
 2. Την άμεση απόδοση των συσταθεισών πλέον οργανικών θέσεων στους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 και την οριστική-οργανική τοποθέτησή τους στις καθορισμένες για το σκοπό αυτό σχολικές μονάδες και ομάδες σχολείων.
 3. Τη θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης που θα καθορίζει με σαφήνεια το θεσμικό πλαίσιο εργασίας των μεταταγμένων εκπαιδευτικών.
 4. Τη θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα καθορίζεται ο επανυπολογισμός των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης για το σύνολο των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07.
 5. Τη θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης αναφορικά με τον τρόπο τοποθέτησης των διοριστέων εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 στις Πρωτοβάθμιες Διευθύνσεις όπου διαπιστώνεται «συνύπαρξή» τους με τους προϋπάρχοντες σε αυτές μεταταγμένους συναδέλφους των αντίστοιχων κλάδων.
 6. Τη θέσπιση της υποχρεωτικής διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στο Λύκειο (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) ως λογική συνέχεια όλων όσων έχουν συστηματικά διδαχθεί στο Γυμνάσιο.
 7. Την πλήρη επανένταξη της υποχρεωτικής τρίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στο ωρολόγιο πρόγραμμα και των τριών τάξεων του Λυκείου.
 8. Το σχεδιασμό της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στα ΕΠΑΛ, με σκοπό τον καθορισμό των ειδικοτήτων στις οποίες θα διδάσκονται η Γαλλική και η Γερμανική γλώσσα ως υποχρεωτικό μάθημα Ορολογίας.
 9. Την άμεση σύνδεση της παρεχόμενης Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Σχολείο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ), όπως άλλωστε προβλέπεται από το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΣ-ΞΓ).  

Ανακεφαλαιώνοντας και έχοντας την πεποίθηση ότι παρά τις αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων τεσσάρων ετών και του τελευταίου έτους ειδικότερα αναφορικά με τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας και της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο σύνολό της, εξακολουθείτε να είστε υπέρμαχος της εξαγγελθείσας από μεριάς σας αναμόρφωσης της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα όλα τα παραπάνω ζητήματα ως προϋπόθεση για την πραγμάτωση του πολυπόθητου και κυρίως αναγκαίου αυτού στόχου.

Εξίσου αυτονόητο θεωρούμε ότι θα μας δοθεί επιτέλους η δυνατότητα μιας συνάντησης μαζί σας, με σκοπό την εκκίνηση ενός «γόνιμου» και ουσιαστικού διαλόγου αναφορικά με ένα καίριας σημασίας διδακτικό αντικείμενο όπως  αυτό των Ξένων Γλωσσών, καθώς όχι μόνον αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο, αλλά και τομέα πολιτικής και στρατηγικής προτεραιότητας και ανταγωνιστικό εφόδιο στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Μόνον έτσι άλλωστε θα καταστεί δυνατή η εξεύρεση κοινά αποδεκτών και βιώσιμων λύσεων, που επιπλέον  θα λαμβάνουν υπόψη τους τα ισχύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών, τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες που έχουν συναποφασίσει και συνυπογράψει οι χώρες-μέλη της ΕΕ και μεταξύ αυτών και η χώρα μας, αλλά θα έχουν ως γνώμονα πρωτίστως τις κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας, που κάθε μια ξεχωριστά και όλες μαζί συνηγορούν υπέρ της ουσιαστικής και εντατικής εκμάθησης των ξένων γλωσσών που παρέχονται στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Κλείνοντας, και εν αναμονή μιας θετικής απάντησης αναφορικά με την πραγματοποίηση της αιτούμενης συνάντησης, παρακαλούμε για τον καλύτερο προγραμματισμό και το συντονισμό των Δ.Σ. του συνόλου των Επιστημονικών Φορέων να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία που αυτή θα λάβει χώρα.

Με εκτίμηση

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων

των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ