DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Ένωση γονέων Ηλιούπολης: Συνδιδασκαλία αντί για παράλληλη διδασκαλία στη Β´ Ξένη γλώσσα


ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

                   enosigonewnilioupolis@yahoo.gr

Ηλιούπολη 08-9-2014

Προς:

Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας

κ.κ. Λεωνίδα Μάντζο PhD,MSc,MEd

Κοινοποίηση:

1. Περιφερειακή διεύθυνση εκ/σης, Τσόχα 15-17,  11521 Αθήνα   

2. Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ)            

3.  Σύνδεσμο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε.  (ΣΚΓΓ ΠΕ)    

4. Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Πτυχιούχων  Πανεπιστημίου (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)    

5.   Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π. Ε.  (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)

6.   Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π. Ε. 

Παράρτημα Βόρειας Ελλάδας (ΠΕΚΑΓΕΠΕ  Β.Ε.)               

Αξιότιμε κ. Διευθυντή

      Τις τελευταίες ημέρες , λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, γινόμαστε δέκτες εντονότατων παραπόνων από γονείς και εκπαιδευτικούς μαθητών Γυμνασίων της πόλης μας, σχετικά με την διδασκαλία της 2ης  ξένης γλώσσας.

     Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η κείμενη νομοθεσία υπογραμμίζει την προτεραιότητα της παράλληλης διδασκαλίας στο μάθημα της δεύτερης ξένης γλώσσας, (εν προκειμένω των Γαλλικών και των Γερμανικών, διότι τα Ιταλικά και τα Ισπανικά τα έφαγαν εν τη γενέσει τους τα μνημόνια). Παράλληλη διδασκαλία σημαίνει ότι αν  το τμήμα π.χ. το Α2 έχει 24 μαθητές τότε 12 και 12 αντίστοιχα την ίδια ώρα κάνουν Γαλλικά και  Γερμανικά ή 13 και 11, ή 14 και 10. Στην υπουργική απόφαση αλλά και στην πάγια τακτική που ακολουθήθηκε ως τώρα μπορούσαμε να έχουμε μια μικρή απόκλιση στον αριθμό 12 για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής ομάδας, αλλά και για την προστασία των εκπαιδευτικών.

      Τις τελευταίες μέρες πληροφορηθήκαμε πως η Δ.Δ.Ε  Α´ Αθήνας πιέζει τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να διαμορφώσουν τα τμήματα της νέας σχολικής χρονιάς με γνώμονα την οικονομικότερη λύση. Αυτό σημαίνει ότι προχωράει στην διαμόρφωση αμιγών, στη δεύτερη ξένη γλώσσα, επί της ουσίας τμημάτων. Ερμηνεύοντας κατά το δοκούν την 14302/Γ2/09-02-2012 ΦΕΚ τ.Β´ 253 Υπουργική απόφαση, προχωρά στην διαμόρφωση τμημάτων που προκύπτουν από την ένωση  των μαθητών δύο τμημάτων, δηλαδή: το μισό Α1 και το μισό Α2 ενώνονται την ίδια ώρα και αποτελούν ένα τμήμα Γαλλικών και τα άλλα δύο μισά την ίδια ώρα  αποτελούν το τμήμα των Γερμανικών. Έτσι για παράδειγμα στην Α Γυμνασίου σε αριθμό 96 μαθητών, ενώ με τα παράλληλα τμήματα έχουμε 14 ώρες Γαλλικά – Γερμανικά (8 ώρες Γαλλικά δηλ 4 τμήματα και 6 ώρες Γερμανικά δηλ. 3 τμήματα) συγκροτούνται δύο τμήματα  Γαλλικών με 27 και 27 μαθητές αντίστοιχα και δύο τμήματα Γερμανικών με 21 μαθητές το καθένα  αντίστοιχα. Δηλαδή 10 χαμένες ώρες. Αυτό όμως δεν είναι παράλληλο τμήμα, αλλά συνδιδασκαλία , για να χρησιμοποιούμε σωστά  τις λέξεις.

        Και σαν να μην έφτανε  αυτό, η διεύθυνση δίνει εντολή ο ίδιος τρόπος χωρισμού των τμημάτων να ισχύσει και για την Β´ και για την Γ´ τάξη, προκαλώντας απίστευτη αναστάτωση στα σχολεία.

       Να σημειώσουμε δε ότι και η ρύθμιση για μικρότερα τμήματα, στην περίπτωση ύπαρξης μεγάλου αριθμού παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες αλλάζει και ακούγεται ότι όπου είχε γίνει εφαρμογή του θα προχωρήσουν στην ανασυγκρότηση των τμημάτων με συνέπεια μεγαλύτερα και πάλι τμήματα, με σοβαρές συνέπειες για τα παιδιά μας, στην ποιότητα του παρεχομένου μαθήματος και ραγδαία απώλεια ωρών που μεταφράζεται σε απώλεια θέσεων εργασίας.

Αυτοί οι σχεδιασμοί  πρακτικά σημαίνουν:

  • Περαιτέρω συρρίκνωση του δημόσιου σχολείου
  • Μεγαλύτερα τμήματα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της παρεχόμενης μόρφωσης
  • Μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών που ξαφνικά βρίσκονται χωρίς ώρες
  • Κατάργηση επί της ουσίας των παράλληλων τμημάτων και άτυπη επαναφορά δια της αλχημείας, των ενιαίων – αμιγών  τμημάτων.  Οδηγούμαστε έτσι σε μεγάλα τμήματα, 26-27 μαθητών που δυσκολεύουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, πρόκειται  δηλαδή για υποχώρηση στο παιδαγωγικό επίπεδο και υποβάθμιση του παρεχόμενου μαθήματος από το δημόσιο σχολείο
  • Η συγκεκριμένη ρύθμιση προκαλεί ανισομέρια στα τμήματα της  2ης ξένης γλώσσας (να σημειώσουμε εδώ ότι και στην Ευρώπη η τάση για την διδασκαλία της ξένης γλώσσας είναι μικρά ευέλικτα τμήματα)
  • Συρρίκνωση των ωρών των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα τη δημιουργία “τεχνητής υπεραριθμίας",  στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων και του  εξορθολογισμού(!) του έμψυχου δυναμικού.  Εγείρεται έτσι το ερώτημα, ποιο θα είναι το μέλλον των τεχνηέντως υπεράριθμων εκπαιδευτικών;
  • Παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας με αυθαίρετες ερμηνείες
  • Αναστάτωση στη λειτουργία των σχολικών ομάδων

         Το σωστό είναι να συνεχίσουν να υπάρχουν τα παράλληλα τμήματα για παιδαγωγικούς αλλά και εκπαιδευτικούς λόγους. Δεν συζητάμε καθόλου το ενδεχόμενο κάτι τέτοιο να ισχύσει αναδρομικά και για τις άλλες τάξεις. Δεδομένου δε  ότι στα περισσότερα σχολεία υπάρχουν διορισμένοι, με οργανικές θέσεις, επί πολλά μάλιστα έτη, στις περισσότερες περιπτώσεις, εκπαιδευτικοί και ότι δεν επιβαρύνεται με επιπρόσθετα κόστη η υπηρεσία, είναι και παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά αλλά και ηθικά ορθό να γίνει θετική αξιοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού δυναμικού. Άλλως  η αναστάτωση που θα προκύψει θα αποβεί σε βάρος της αξιοπιστίας και της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και θα έχει συνέπειες  στην εκπαίδευση των μαθητών.

Αναρωτιόμαστε,

Πώς είναι δυνατή η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε τόσο μεγάλα τμήματα; Πώς θα αναβαθμιστεί η διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο;   Έτσι θα καταπολεμηθεί το φαινόμενο της παραπαιδείας και θα υποστηριχθεί η δημόσια παιδεία;

    Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                Η Γραμματέας

Μιχάλης Τασούλας          Νίκη Ψύλλα