DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση – Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Δημόσια διαβούλευση

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νικόλαος Φίλης, θέτει από την 7η  Ιουλίου 2016 και ώρα 11.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ελληνόγλωσση και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Υπουργός καλεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 15η Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00.

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται (άρθρο 5):
1. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ενισχύει τις μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον παρόντα νόμο.
2. Η ενίσχυση γίνεται με:
α) (i) τη διάθεση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα με απόσπαση στο εξωτερικό,
(ii) την πρόσληψη ομογενών ή αλλογενών ως ωρομισθίων συμβασιούχων

Σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (άρθρο 22)
1. Τα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, που ιδρύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του 1566/85 (ΦΕΚ 167Α) μετατρέπονται και λειτουργούν εφεξής ως Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Τα σχολεία αυτά επιδιώκουν τη συνεργασία με τα ΑΕΙ της χώρας εφαρμόζοντας σε πειραματική βάση ερευνητικά και καινοτόμα προγράμματα που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω φυλετικής καταγωγής και πολιτισμικής προέλευσης, με στόχο την περαιτέρω γενίκευση της εφαρμογής τους στα λοιπά σχολεία. Το πλαίσιο λειτουργίας τους σε ό,τι αφορά τα προγράμματα σπουδών και τις ακολουθούμενες παιδαγωγικές μεθόδους ακολουθεί σε γενικές γραμμές το αντίστοιχο πλαίσιο λειτουργίας των υφιστάμενων Πειραματικών Σχολείων.
2. Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μπορούν να ιδρύονται με απόφαση του Υπουργού Έρευνας Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών. Με την ίδια διαδικασία δύνανται να μετατρέπονται σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης άλλα δημόσια σχολεία, να αποχαρακτηρίζονται Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μετατρεπόμενα σε συνήθη σχολεία, καθώς και να ιδρύονται τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα ή να εφαρμόζονται ανάλογα υποστηρικτικά μέτρα σε κάθε σχολείο, με απαραίτητη προϋπόθεση τη διαπίστωση σχετικής ανάγκης που προκύπτει από τις αντίστοιχες εγγραφές των μαθητών. Προβλέπεται, επίσης, η σύνδεση των Πειραματικών Διαπολιτισμικών Σχολείων με σχολεία γενικής εκπαίδευσης, όπως και με σχολεία του εξωτερικού, στη βάση συγκεκριμένων δράσεων μέσω των οποίων θα εξασφαλίζονται τόσο η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των σχολείων όσο και η διάχυση της εμπειρίας των Πειραματικών Διαπολιτισμικών Σχολείων.

Άρθρο 26 – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
1. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου με απόσπαση για χρονικό διάστημα άνω των 10 ετών συνεχόμενα, και είναι ομογενείς οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ομογενή ή αλλογενή, μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού στη χώρα απόσπασης τους, μπορούν να αποσπώνται μόνο με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς επιμίσθιο, ως τη συνταξιοδότησή τους μετά από ετήσια αίτηση παράτασης όπου θα ελέγχεται :
I. η μόνιμη εγκατάσταση και αδιάκοπη εργασιακή σχέση με τη χώρα μόνιμης διαμονής του/της συζύγου για διάστημα μεγαλύτερο από τα δέκα (10) τελευταία χρόνια
II. γάμος θα πρέπει να έχει προηγηθεί τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πριν την αίτηση πρώτης παράτασης πέραν της πενταετίας.
III. πολύ καλή γλωσσομάθεια της χώρας διαμονής. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται κανενός είδους επιμίσθιο ή πρόσθετη αποζημίωση και χάνουν την οργανική τους θέση στην ημεδαπή. Σε περίπτωση που η εκπαιδευτική μονάδα που υπηρετούν καταργηθεί ή συγχωνευθεί ή δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης κενού λόγω διακρατικής συμφωνίας οφείλουν να επιστρέψουν στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ημεδαπής στη διάθεση της οποίας βρίσκονται
2. Εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα μετατρέπονται σε δίγλωσσες σε όλες τις βαθμίδες ύστερα από σχετικές διμερείς συμφωνίες ως εξής:
α) Τα Δημοτικά Σχολεία μετατρέπονται σε δίγλωσσα από το σχολικό έτος 2017-2018.
β) Τα Γυμνάσια μετατρέπονται σε δίγλωσσα από το σχολικό έτος 2017-2018. Η μετατροπή θα ολοκληρωθεί σταδιακά σε δύο σχολικά έτη. Οι ήδη φοιτούντες μαθητές στο Γυμνάσιο θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα και, μετά την αποφοίτησή τους, μπορούν να κατευθύνονται σε δίγλωσσα Λύκεια.
γ) Τα Λύκεια μετατρέπονται σε δίγλωσσα από το σχολικό έτος 2017-2018. Η μετατροπή θα ολοκληρωθεί σταδιακά σε δύο σχολικά έτη. Οι ήδη φοιτούντες μαθητές στο Λύκειο θα ολοκληρώσουν τον κύκλο των σπουδών τους με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα μέχρι την αποφοίτησή τους.
δ) Ειδικά για τα ελληνόγλωσσα σχολεία της Γερμανίας, η διάρκεια και οι λεπτομέρειες της μετατροπής, η οποία θα εφαρμοσθεί από το σχολικό έτος 2017-2018, θα ρυθμιστούν μετά από διακρατικές διμερείς συμφωνίες με τα Υπουργεία Παιδείας των επιμέρους κρατιδίων.


Για να μεταβείτε στη δημόσια διαβούλευση μεταβείτε εδώ