DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Εκδήλωση–Συζήτηση για την κατάργηση της επάρκειας

Εκδήλωση–Συζήτηση για την κατάργηση της επάρκειας Ομιλία της κ. Αθανασιάδου, Προέδρου του Αγγλικού Τμήματος ΑΠΘ (σε pdf) στην εκδήλωση με θέμα την κατάργηση της Επάρκειας Διδασκαλίας

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

Ο θεσμός της επάρκειας διδασκαλίας, είναι απόλυτα βέβαιο ότι, όταν αρχικά τέθηκε σε ισχύ, αποσκοπούσε στην ικανοποίηση της επιτακτικής ανάγκης εκμάθησης των ξένων γλωσσών που συνέπιπτε τότε με την έλλειψη αντίστοιχων καθηγητών. Κάτω από τις υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες η διάταξη αυτή συνιστά αυθαίρετη εξομοίωση καταστάσεων ή/και προσώπων, καθώς δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι κοινωνικού συμφέροντος που επέβαλαν αρχικά μια τέτοια ρύθμιση.
Είναι προφανές ότι από το 1940 έως σήμερα η πραγματική κατάσταση στην ελληνική κοινωνία καθώς και στην αγορά υπηρεσιών όσον αφορά τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών έχει αλλάξει ριζικά. Ο αριθμός των καθηγητών αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής φιλολογίας που έχουν αποφοιτήσει από ΑΕΙ, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι όταν εφαρμόστηκε αυτός ο νόμος δεν λειτουργούσαν καν Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών στην ανώτατη εκπαίδευση. Αυτά δημιουργήθηκαν αργότερα. Σε συνδυασμό λοιπόν με τη λειτουργία και των λοιπών ανάλογων Τμημάτων των άλλων ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και των Πανεπιστημίων του εξωτερικού από όπου έχουν αποφοιτήσει και αποφοιτούν διαρκώς πάρα πολλοί καθηγητές ξένων γλωσσών και φιλολογιών, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ελλείπει σήμερα οποιοσδήποτε λόγος δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογεί τη συνέχιση μιας τέτοιας ρύθμισης.
Αντίθετα, το δημόσιο συμφέρον απαιτεί την παροχή όσο το δυνατόν καλύτερου επιπέδου στα ελληνόπουλα διδασκαλίας της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής γλώσσας από καθηγητές που συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους τα επιστημονικά εχέγγυα για τη διδασκαλία αυτή. Οι καθηγητές αυτοί δεν μπορεί να είναι παρά πτυχιούχοι ΑΕΙ των ξενόγλωσσων τμημάτων οι οποίοι δοκιμάζονται επιτυχώς σε τετραετές πρόγραμμα σπουδών, που περιλαμβάνει μαθήματα υψηλού επιπέδου τόσο σχετικά με τη γλώσσα, τη γλωσσολογία, τη λογοτεχνία κ.ά. – όσο και με την παιδαγωγική και διδακτική ικανότητα.
Κι όμως το ΥΠΕΠΘ έδωσε αβασάνιστα, και συνεχίζει να δίνει, το δικαίωμα διδασκαλίας, π.χ. της αγγλικής γλώσσας σε κάποιον που είναι κάτοχος πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου proficiency, χωρίς να υπάρχει καμία εγγύηση για την επιστημονική του αλλά και την παιδαγωγική του κατάρτιση και επάρκεια.
Με την ίδια πράξη παραβιάζεται και άρθρο του Συντάγματος με το οποίο κατοχυρώνεται η υποχρέωση του κράτους να προστατεύσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΑΕΙ.
Εφόσον δηλαδή ίδρυσε και οργάνωσε φορείς (τα ΑΕΙ) που παρέχουν ειδικές γνώσεις, ώστε βάσει αυτών να είναι δυνατή μετά από επιτυχή αποφοίτηση, η άσκηση ορισμένου επαγγέλματος - στην οποία άσκηση όπως είναι φανερό προσβλέπουν οι σπουδαστές που επιδιώκουν να αποκτήσουν την αντίστοιχη κατάρτιση - και καθόρισε τα επαγγελματικά δικαιώματά τους, δεν επιτρέπεται με διατάξεις σαν την επίμαχη να περιορίζει τα δικαιώματα αυτά.

Αγγελική Αθανασιάδου
Πρόεδρος του Τμήματος Αγγλικής, ΑΠΘ.


ΘΕΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
«Προάσπιση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ξενόγλωσσων Τμημάτων ΑΕΙ: Το πρόβλημα της επάρκειας διδασκαλίας»

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2006,
11:00 – 14:00
Αίθουσα Τελετών Φιλοσοφικής

Ομιλητές
• Αικατερίνη Δούκα-Καμπίτογλου (Αντιπρύτανης Α.Π.Θ.)
• Αγγελική Αθανασιάδου (Πρόεδρος Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)
• Αντωνία Νενοπούλου (Πρόεδρος Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)
• Αγγελική Κοιλιάρη (Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας)
• Αντώνιος Τσοπάνογλου (Καθηγητής Τμήματος Ιταλικής, Αντιπρόεδρος Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Κ.Π.Γ.)
• Γιώργος Κοτσώνης (Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.)

Διοργάνωση:
• Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
• Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

als PDF drucken