DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Εγκύκλιος αναπληρωτών για Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

Το Υπ.Ε.Π.Θ καλεί τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι επιθυμούν την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Διδασκαλία στο Σπίτι και τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για το διδακτικό έτος 2009-2010.

Προθεσμία υποβολής αίτησης ορίζεται από 20-07-2009 μέχρι και 29-07-2009.

Ποιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση:

Ι. Για τον πίνακα Α´ οι  εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που είναι τυφλοί, κωφοί και γενικά άτομα με μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας και έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για συμμετοχή στο διαγωνισμό πρόσληψής τους ως εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΙΙ. Για τον πίνακα Β´ οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:
•    Είναι κάτοχοι πτυχίου του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες) ή αναγνωρισμένου -ισότιμου και αντίστοιχου- τίτλου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
•    Είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου (ισότιμου και αντίστοιχου) πτυχίου της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», την «Ειδική Φυσική Αγωγή», την «Ειδική Φυσική Αγωγή–Θεραπευτική Γυμναστική», την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή», την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε Χρόνιες Παθήσεις και Αναπηρία».
καθώς και:
•    οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για συμμετοχή στο διαγωνισμό πρόσληψής τους ως εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι οποίοι:
Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία.
Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στην ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία.
Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το Υπ.Ε.Π.Θ., αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΕΑΕ που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α´/2-10-2008) από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπ.Ε.Π.Θ. αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια των τετρακοσίων (400) ωρών.
Είναι γονείς παιδιών με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ύστερα από σχετική πιστοποίηση των αρμόδιων διαγνωστικών υπηρεσιών.

Έχουν διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μηνών) σε ΣΜΕΑΕ του Υπ.Ε.Π.Θ. ή κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά το χρόνο ένταξης και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που έχει αποκτηθεί και στην Ελλάδα.
Εκτός των ανωτέρω προσόντων, διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα για τις ΣΜΕΑΕ Κωφών και Βαρηκόων και/ή στη γραφή Braille για τις ΣΜΕΑΕ Τυφλών και Αμβλυώπων (πίνακες με τα αναγνωρισμένα κέντρα εκμάθησης ΕΝΓ και Braille παρατίθενται στο τέλος της εγκυκλίου).

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ