DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δ.Σ. ΠΕΚΑΓΕΠΕ: Ζητήματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 & βιωσιμότητας του θεσμού της διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας στα Δημόσια Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (27.07.2018)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε.

 www.pdv.org.gr        info@pdv.org.gr

 

                                                                                                     Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018

Αριθμ. πρωτ.: 14/2018

 

ΠΡΟΣ:

- Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

κ. Κωσταντίνο Γαβρόγλου

ΚΟΙΝ.:

- Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.

κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο

- Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

κ. Γεράσιμο Κουζέλη

- Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων &

Οργάνωσης Π.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Γεώργιο Πολίτη

- Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων &

Οργάνωσης Δ.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Σπύρο Κωνσταντάτο

- Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας

- Προέδρους Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και

Φιλολογιών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ

- Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε.

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΘΕΜΑ: «Ζητήματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 & βιωσιμότητας του θεσμού της διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας στα Δημόσια Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΣΧΕΤ:

Υπόμνημα υπ’ αριθ’ 14/ 13.06.2018 με θέμα:  «Κίνδυνος εξοβελισμού της Γερμανικής Γλώσσας από τα Δημόσια Σχολεία 25 Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στο από 13.06.2018 Υπόμνημά μας με θέμα  «Κίνδυνος εξοβελισμού της Γερμανικής Γλώσσας από τα Δημόσια Σχολεία 25 Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» προχωρήσαμε σε εκτενή αναφορά μιας σειράς ζητημάτων που το καθένα ξεχωριστά αλλά και όλα μαζί σε συνδυασμό μεταξύ τους έχουν επιφέρει ένα μεγάλο πλήγμα στο θεσμό της διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας στα Δημόσια σχολεία, καθιστώντας απαγορευτική την δυνατότητα της ισότιμης παροχής του γνωστικού αντικειμένου της Γερμανικής Γλώσσας.

Προς υπενθύμισή σας συνοψίζουμε στο σημείο αυτό τα ζητήματα που τέθηκαν στο εν λόγω Υπόμνημα και τα οποία  αφορούν:

 • την απουσία στελέχωσης ή/και την υποστελέχωση μεγάλου αριθμού Διευθύνσεων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ07, πολλών δε εξ αυτών με «παραδοσιακά» αυξημένη ζήτηση για τα Γερμανικά, λόγω:
 • Της πλήρους έλλειψης μετατάξεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 σε επτά Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας ( Γ΄ Αθήνας, Πειραιά, Δυτικής Αττικής, Πέλλας, Ροδόπης, Ρεθύμνου και Κυκλάδων) και της συνεπακόλουθης εξαίρεσής τους από τη σύσταση κλάδων και οργανικών θέσεων για την Γερμανική Γλώσσα
 • Των ελάχιστων μετατάξεων (μία έως τρεις) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 σε δεκαοχτώ Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Αρκαδίας, Άρτας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Έβρου, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ηλείας, Καστοριάς, Κεφαλλονιάς, Λακωνίας, Λασιθίου, Ξάνθης, Πρέβεζας, Σάμου, Φωκίδας, Χαλκιδικής και Χίου)
 • την γενικότερη  έλλειψη μόνιμων καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (346 έναντι διπλάσιου αριθμού συναδέλφων κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας)
 • τους προβλεπόμενους  στις Υ.Α. «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016) και «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου  1171/τ.Β΄/4-4-2017) για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση περιορισμούς αναφορικά με:
 1. τον επιτρεπτό αριθμό των παράλληλων τμημάτων Δεύτερης Ξένης Γλώσσας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων Γενικής Παιδείας, και
 2. την επιβολή της Β’ Ξένης Γλώσσας με κριτήριο τις διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την 1η Οκτωβρίου εκάστου σχολικού έτους, σε περίπτωση μη κάλυψης της θέσης εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε βάση των δηλώσεων προτίμησης των μαθητών/τριών
 • την έλλειψη σταθερού προγραμματισμού για την έγκαιρη και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ

 

Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς 2018-2019 θα θέλαμε με το παρόν Υπόμνημα να εστιάσουμε στο ζήτημα των αναπληρωτών  εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, καθώς λόγω  των πολλαπλών στρεβλώσεων που ταλανίζουν τον κλάδο και ειδικότερα, λόγω της προαναφερθείσας έλλειψης μόνιμων καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αποτελούν τον Πυλώνα εκείνο που εγγυάται ουσιαστικά  την συνέχιση του θεσμού της διδασκαλίας της Β’ Ξένης Γλώσσας στα Δημόσια Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υπό αυτό το πρίσμα είναι επιτακτική ανάγκη να αναδειχθούν και φυσικά να αναζητηθούν άμεσα λύσεις για τις  διάφορες προβληματικές πτυχές του λειτουργήματος των αναπληρωτών  εκπαιδευτικών  Β’ Ξένης Γλώσσας και ακόμα ειδικότερα των αναπληρωτών  εκπαιδευτικών  κλάδου ΠΕ07, δεδομένου του ότι και σε αυτήν την περίπτωση ο κλάδος παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες.

 

Αναφορικά με το καθεστώς προσλήψεων (ΑΜΩ- ΑΠΩ) των αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας

 

Οι αναπληρωτές κλάδου ΠΕ 07- Γερμανικής Γλώσσας προσλαμβάνονται σε ένα ποσοστό της τάξης του 95 τοις εκατό ως Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου (ΑΜΩ). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-20, ΠΕ32, ΠΕ18.41 που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018: Από τις 4.902 προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009814 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», οι μόνοι εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν ως Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου ήταν οι 72 καθηγητές κλάδου ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας. Ακόμα και η δυνατότητα που δόθηκε πρώτη φορά φέτος για αναβάθμιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 07 – Γερμανικής Γλώσσας από ΑΜΩ σε ΑΠΩ, ίσχυσε μόνον για τρεις από τους 226 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ07 ενώ εφαρμόστηκε με μεγάλη καθυστέρηση και συγκεκριμένα στις 30.11.2017, πολύ αργότερα δηλ. από τους συναδέλφους αναπληρωτές άλλων ειδικοτήτων των οποίων οι αναβαθμίσεις ξεκίνησαν τον Οκτώβρη.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα παραπάνω, όχι μόνον βρίσκονται  σε πλήρη αναντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, αλλά πολύ περισσότερο καθιστούν απαγορευτική για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς την δυνατότητα αποδοχής μιας πρόσληψης ως αναπληρωτή εκπαιδευτικού  ΑΜΩ σε απομακρυσμένες περιοχές. Στις περιπτώσεις εκείνες που οι συνάδελφοι αποδέχονται τον διορισμό τους  προκειμένου να αποκτήσουν την αναγκαία για τον μελλοντικό διορισμό τους προϋπηρεσία, είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν τους  αναγκαίους για την μετάβαση, διαμονή και διαβίωσή τους στον τόπο διορισμού τους πόρους από άλλες πηγές πλην της εργασίας τους (συνήθως μέσα από το οικογενειακό τους περιβάλλον). Αποτέλεσμα αυτού είναι η δημιουργία μιας ακόμα στρέβλωσης, η οποία συνίσταται στην υποχρεωτική αναζήτηση «χορηγών», προκειμένου να καταστεί δυνατή η εργασία ενός ατόμου, την στιγμή  που αυτή  θα έπρεπε να αποτελεί πηγή εσόδων  και όχι αιτία οικονομικής αιμμοραγίας ολόκληρων οικογενειών.


Αναφορικά με το καθεστώς εργασίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί το γεγονός ότι οι αναπληρωτές-εκπαιδευτικοί  Β’ Ξένης Γλώσσας αποτελούν την μόνη κατηγορία εκπαιδευτικών που  υπηρετούν (όπως άλλωστε και οι μόνιμοί συνάδελφοί τους) σε μεγάλο αριθμό σχολείων και  επιβαρύνονται με εξίσου μεγάλο αριθμό μετακινήσεων για την μετάβασή τους από την μια σχολική μονάδα στην άλλη. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι πολλοί εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ07- Γερμανικής Γλώσσας εξαντλούν το ωράριο των 14 ωρών σε 5 σχολεία και επιπλέον μεταβαίνουν σε πολλές περιπτώσιες σε  3 & 4 σχολεία εντός της ίδιας  ημέρας, με αποτέλεσμα να απασχολούνται σε καθημερινή βάση από την πρώτη έως και την τελευταία ώρα του Ωρολογίου Προγράμματος. Έτσι, ενώ έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ), καθίστανται επί της ουσίας πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ), χωρίς φυσικά να λαμβάνουν την αντίστοιχη αμοιβή και βεβαίως χωρίς να έχουν την δυνατότητα εργασίας σε άλλον εργοδότη, προκειμένου να ενισχύσουν το εισόδημά τους.

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και το γεγονός ότι λόγω της ελλειπούς συγκοινωνιακής σύνδεσης που υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις μεταξύ των σχολείων, καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση σε αυτά όσων εκπαιδευτικών  δεν διαθέτουν δικό τους Ι.Χ. (τα έξοδα συντήρησης του οποίου φυσικά βαρύνουν τους ίδιους), με αποτέλεσμα να εξαναγκάζονται σε παραίτηση, χάνοντας αρκετές θέσεις στην λίστα κατάταξης των αναπληρωτών, και πιθανόν και την δυνατότητα εργασίας κατά την επόμενη σχολική χρονιά.

 

Αναφορικά με τις προσλήψεις (Χρόνος – Τρόπος – Αριθμός) αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας

Ένα επιπλέον ζήτημα αποτελεί ο περιορισμένος ή/και με μεγάλη καθυστέρηση (σε πολλαπλές φάσεις) αριθμός προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 που με την σειρά του επηρεάζει με πολλαπλούς τρόπους την  ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος των Γερμανικών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα για τις δυσκολίες που ανακύπτουν λόγω των καθυστερήσεων αυτών είναι:

 • Η αυθαίρετη απόφαση αρκετών Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  για μείωση των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος των Γερμανικών  από δύο σε μία την εβδομάδα, προκειμένου μέσω της «οικονομίας» αυτής, να καλυφθούν οι ελλείψεις που παρατηρούνται ακόμα και σε περιοχές όπως η Στερεά Ελλάδα (πέραν των απομακρυσμένων περιοχών).
 • Η τακτική πολλών Προϊστάμενων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ζητούν Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου (ΑΜΩ), ενώ τα υφιστάμενα κενά Γερμανικών  δικαιολογούν προσλήψεις πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ).
 • Η προτροπή πολλών Διευθυντών/τριών Δημοτικών, Γυμνασίων ή/και Λυκείων προς τους μαθητές/τριες για επιλογή άλλης γλώσσας πλην των Γερμανικών, λόγω των καθυστερήσεων που σημειώνονται στις προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας.
 • Ο εξαναγκασμός Γονέων και Κηδεμόνων που επιθυμούν να διδαχθούν τα παιδιά τους τα Γερμανικά ως Β’ Ξένη Γλώσσα σε αλλαγή της επιλογής τους (από Γερμανικά σε Γαλλικά), προκειμένου τα παιδιά τους να μην μένουν  αδίδακτα, την ώρα που οι συμμαθητές/τριές τους που έχουν επιλέξει τα Γαλλικά διδάσκονται απρόσκοπτα την Β’ Ξένη Γλώσσα που επέλεξαν.
 • Η μη έγκαιρη κάλυψη των κενών Γερμανικής Γλώσσας που προκύπτουν σε διάφορους Νομούς της Ελλάδας σε συνέχεια διενέργειας της διαδικασίας των αποσπάσεων, με αποτέλεσμα κατ’ εφαρμογή της διάταξης για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών από την 1η Οκτωβρίου εκάστου σχολικού έτους με τους κατά περίπτωση διαθέσιμους εκπαιδευτικούς (Υ.Α. για την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) οι μαθητές/τριες που έχουν επιλέξει τα Γερμανικά ως Β’ Ξένη Γλώσσα να εξαναγκάζονται και πάλι σε αλλαγή της Γλώσσας.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας, λόγω των άστοχων και δίχως σχεδιασμό αποφάσεων της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και το γεγονός ότι όλες οι ελλείψεις αλλά και οι παραλείψεις αποβαίνουν -όπως καταδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά-:

 • εις βάρος της απρόσκοπτης διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας στο Δημόσιο Σχολείο
 • εις βάρος των μαθητών/τριών που επιθυμούν να την διδαχθούν
 • εις βαρος των Γονέων και Κηδεμόνων τους
 • εις βάρος των εκπαιδευτικών που την διδάσκουν και βεβαίως
 • εις βάρος της δυνατότητας μιας ισότιμης, σταθερής και ουσιαστικής παροχής του γνωστικού αντικειμένου της Β’ Ξένης Γλώσσας στο πλαίσιο της Δωρεάν και Δημόσιας Παιδείας και της Πολιτικής Προαγωγής της Πολυγλωσσίας όπως την ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση’

και έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την διασφάλιση των προϋποθέσων εκείνων που θα επιτρέψουν τη βέλτιστη δυνατή διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες του Ελληνικού Δημόσιου Σχολείου σας καλούμε να μεριμνήσετε άμεσα για τη άρση των στρεβλώσεων που αφορούν στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας, καθώς και όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Για τον σκοπό αυτό και προκειμένου να να πάψει το φαινόμενο της καταστρατήγησης της σειράς κατάταξης στον πίνακα αναπληρωτών, ζητούμε να παγιωθεί άμεσα, αρχής γενομένης από το σχολικό έτος 2018-2019:

 • Ο έγκαιρος προγραμματισμός αναφορικά με τις απαιτούμενες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.
 • Η πλήρης διαφάνεια αναφορικά με τα υπαρκτά λειτουργικά κενά, καθώς και η κοινοποίηση αυτών.

 

Επιπλέον διεκδικούμε:

Την πραγματοποίηση του συνόλου των αναγκαίων προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 -  Γερμανικής Γλώσσας σε μία φάση και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένουμε τις δικές σας σχετικές ενέργειες και επαναδιατυπώνουμε το αίτημα που από κοινού με τους Επιστημονικούς Φορείς Γαλλικής έχουμε επανειλημμένα καταθέσει αναφορικά με την πραγματοποίηση μιας συνάντησης μαζί σας, προκειμένου να συζητηθεί το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας στα Δημόσια Σχολεία της χώρας και τη δυνατότητα ουσιαστικής  αναβάθμισής της, προς όφελος των μαθητών και των μαθητριών που φοιτούν σε αυτά.

 

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΙΛΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΜΠΕΤΙΝΑ-ΑΛΒΙΝΑ

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ