DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δ.Σ. ΠΕΚΑΓΕΠΕ: Ενημέρωση για συναντήσεις με στελέχη του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημέρωση για τις συναντήσεις με στελέχη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αναφορικά με τα προβλήματα στην διενέργεια των Οριστικών Τοποθετήσεων και κατανομής των Οργανικών θέσεων ειδικότητας κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας καθώς και το χρονοδιάγραμμα προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07

 

Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 εκπρόσωποι του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πραγματοποίησαν συναντήσεις στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τα παρακάτω ζητήματα:

  1. Τα προβλήματα που έχουν  ανακύψει σε κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας κατά την διαδικασία των Οριστικών Τοποθετήσεων σε Οργανικά Κενά εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας.
  2. Την ανορθολογική κατανομή Οργανικών Θέσεων στην οποία έχουν προβεί συγκεκριμένες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  3. Το χρονοδιάγραμμα προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2018-2019.

Αναφορικά με τα δύο πρώτα ζητήματα οι Εκπρόσωποι του Δ.Σ. συναντήθηκαν με τον κ. Φώτη Παλαμιώτη,  Νομικό Σύμβουλο του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου τον οποίο και ενημέρωσαν:

  • Για το γεγονός της συμπερίληψης σχολικών μονάδων Οργανικής Θέσης, όπως π.χ. Δημοτικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στους Πίνακες Κατανομής των Περιφερειακών Διευθύνσεων Αττικής (Περιοχές Μετάθεσης Α’ και Β’ Αθήνας) και Κρήτης (Περιοχή Μετάθεσης Χανίων), οι οποίες ωστόσο βάσει του κείμενου θεσμικού πλαισίου των Μεταθέσεων δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στους Πίνακες Κατανομής των κατά τόπους Περιφερειακών Διευθύνσεων και Περιοχών Μετάθεσης και ως εκ τούτου και στις επιλογές για την Οριστική Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των συγκεκριμένων Διευθύνσεων.
  • Για το γεγονός της αφαίρεσης των προαναφερθέντων σχολικών μονάδων από τους Πίνακες Σχολικών Μονάδων Οργανικής Θέσης στην οποία προέβησαν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας (870  Δ.Σ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης), Β’ Αθήνας (Δημοτικό  Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Νέας Ιωνίας και Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου) και Χανίων (16ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων) κατόπιν διαπίστωσης του λάθους, χωρίς ωστόσο προηγουμένως να μεριμνήσουν για την αντικατάστασή τους με έτερες σχολικές μονάδες και την τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
  • Για την διενέργεια της διαδικασίας των Οριστικών Τοποθετήσεων  επί πλασματικών Οργανικών Κενών, δεδομένου του ότι η αφαίρεση και μη αντικατάσταση των προαναφερθέντων σχολικών μονάδων από τους Πίνακες Κατανομής είχε ως συνέπεια να δοθούν προς επιλογή κατά την διαδικασία των Οριστικών Τοποθετήσεων λιγότερες Οργανικές Θέσεις από αυτές που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση Κατανομής Οργανικών Θέσεων (ΦΕΚ 1921/ τ. Β’/30.05.2018).
  • Για τις περιπτώσεις «ανορθολογικού» τρόπου κατανομής Οργανικών θέσεων στην οποία έχουν προβεί κάποιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί των εν λόγω Διευθύνσεων, παρά τις διαπιστωμένες ανάγκες για τη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου σε περιοχές εγγύτερες του τόπου «συμφερόντων» τους, στον οποίο και υπηρετούσαν επί μια πενταετία τώρα, είτε να απομακρύνονται από αυτόν, είτε –ακόμα χειρότερα-  να εντάσσονται τελικά σε μια διαδικασία «άτυπης» μετάθεσης.
  • Για την χαρακτηριστική, σε συνάρτηση με τα παραπάνω, περίπτωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας, όπου ο ανορθολογικός τρόπος κατανομής των τριών υφιστάμενων Οργανικών Κενών στην εν λόγω Διεύθυνση, είχε ως αποτέλεσμα τον «εξοβελισμό» μίας εκ των τριών υποχρεωτικώς μεταταχθέντων εκπαιδευτικών τόσο εκτός του τόπου κατοικίας της, όσο και εκτός πολυάριθμων Δήμων με διαπιστωμένα και πραγματικά κενά για τα Γερμανικά πέριξ αυτού, γεγονός που την υποχρεώνει σε καθημερινή κάλυψη χιλιομετρικής απόστασης της τάξης των 100 περίπου χιλιομέτρων με ότι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο οικογενειακού, επαγγελματικού και οικονομικού προγραμματισμού, καθώς και σε επίπεδο επαύξησης των κινδύνων για την σωματική ακεραιότητα της ίδιας.

Επισημαίνεται ότι για τα παραπάνω ζητήματα κατατέθηκε στον κύριο Παλαμιώτη συμπληρωματικά σχετικό έγγραφο, ο οποίος και δεσμεύθηκε να μελετήσει τα θέματα που του τέθηκαν και για τα οποία στο πλαίσιο της συνάντησης απέφυγε να δώσει κάποια σαφή απάντηση.

Στην συνέχεια οι Εκπρόσωποι του Δ.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ πραγματοποίησαν συνάντηση στο Τμήμα Α’ Διορισμών και Προσλήψεων της Διεύθυνσης Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερωθούν για τον προγραμματισμό  προσλήψεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07. Στο πλαίσιο αυτό πληροφορήθηκαν ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αναφορικά με τον αριθμό και τον χρόνο πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07, αλλά ότι έχει ωστόσο ζητηθεί από την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς το Υπουργείο Οικονομικών έγκριση πιστώσεων για την πρόσληψη 20.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. δεσμεύεται ότι θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη όλων των παραπάνω κρίσιμων ζητημάτων και θα ενημερώσει τα μέλη του άμεσα για οποιαδήποτε νέα πληροφορία.

Το Δ.Σ.

της  Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ