DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

ΔΣ ΠΕΚΑΓΕΠΕ: Αίτημα για κατάργηση της διαδικασίας ενημέρωσης των μαθητών της Δ τάξης για την επιλογή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τ.Θ. 51717  Τ.Κ. 14503 Αθήνα
E-Fax: 15102017899
www.deutsch.gr  ●  info@deutsch.gr

Αθήνα, 14-03-2014
Αρ. Πρωτ.: 25/2014

   
ΠΡΟΣ:
  •   Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.. κ. Κώστα Παπαχρήστο

ΚΟΙΝ.:
  • Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Συμεών Κεδίκογλου
  • ΔΟΕ
  • Επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών Γαλλικής Φιλολογίας
  • Μ.Μ.Ε. (έντυπα & ηλεκτρονικά)


ΘΕΜΑ: «Αίτημα για κατάργηση της διαδικασίας ενημέρωσης των μαθητών της Δ´ τάξης για την επιλογή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας»

    Αξιότιμε κύριε Παπαχρήστο,

    Ενόψει της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη «Διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» και κατόπιν της δια ζώσης επικοινωνίας μας, σας υπενθυμίζουμε και εγγράφως το αίτημά μας, να μη συμπεριληφθεί στη φετινή Υπουργική Απόφαση ρύθμιση περί «διαδικασίας ενημέρωσης των μαθητών της Δ´ τάξης σχετικά με την επιλογή της 2ης Ξένης Γλώσσας», όπως προβλεπόταν στις Υπουργικές Αποφάσεις των δύο προηγούμενων ετών, καθότι η εμπειρία από την πρακτική εφαρμογή της ρύθμισης αυτής ήταν άκρως αρνητική σε όλες σχεδόν τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Όπως γνωρίζετε η δυνατότητα ενημέρωσης τόσο των μαθητών όσο και των γονέων και κηδεμόνων τους μετατράπηκε σε «καμπάνια προώθησης», που δυστυχώς σε αρκετές περιπτώσεις θύμιζε πρακτικές marketing εμπορικών επιχειρήσεων, χάνοντας τον παιδαγωγικό σκοπό της και διαταράσσοντας το σχολικό κλίμα.

    Ειδικά κατά το φετινό σχολικό έτος 2013-2104, μετά την μετακίνηση-μετάταξη εκατοντάδων μόνιμων εκπαιδευτικών Γερμανικής (ΠΕ07) και Γαλλικής (ΠΕ05) Φιλολογίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εκτιμούμε πως η «διαδικασία ενημέρωσης» θα επιφέρει μεγάλη αναστάτωση στη σχολική κοινότητα και κυρίως στις διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της. Υπάρχει άλλωστε μεγάλη αναντιστοιχία στον αριθμό των εκπαιδευτικών των δύο Ξένων Γλωσσών, γεγονός που καταλύει την ισότιμη και ισόνομη μεταχείριση. Φρονούμε πως δεν πρέπει να διαταραχθεί με κανένα τρόπο η διαδικασία ενσωμάτωσης όλων αυτών των συναδέλφων μας στο νέο τους εργασιακό και παιδαγωγικό περιβάλλον.

    Παρά το γεγονός ότι δεν αμφισβητείται η ανάγκη ενημέρωσης των μαθητών και των γονέων και κηδεμόνων τους για τη σημασία και τη χρησιμότητα της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας, θεωρούμε πως πρέπει να αποφευχθεί η οποιαδήποτε εμπλοκή των εκπαιδευτικών Γερμανικής και Γαλλικής Φιλολογίας στη διαδικασία, όπως επίσης η διανομή διαφημιστικού υλικού καθώς και οποιαδήποτε μορφή εκδήλωσης για το σκοπό αυτό. Η αποστολή μιας ενημερωτικής επιστολής από τους κατά τόπους Σχολικούς Συμβούλους Γερμανικής και Γαλλικής, εκτιμούμε πως αρκεί για να καλύψει την ανάγκη αυτή. Για την αποφυγή οποιασδήποτε διατάραξης του ομαλού σχολικού κλίματος προτείνουμε να δοθεί γραπτή οδηγία στους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων σχετικά με την ταυτόχρονη διανομή και των δύο ενημερωτικών επιστολών.

    Αξιότιμε κύριε Παπαχρήστο,

    Σας καλούμε να ενημερώσετε τη νέα πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ και ιδιαίτερα τον αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Συμεών Κεδίκογλου για το θέμα που θέτουμε με την παρούσα επιστολή μας, κοινοποιώντας και τις καταγγελίες που έχουν φτάσει στη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ κατά τη τελευταία διετία εφαρμογής της ρύθμισης αυτής, καθώς η πολυετής εμπειρία σας στη θέση αυτή σας δίδει τη δυνατότητα να γνωρίζετε άριστα όλες τις πλευρές του συγκεκριμένου θέματος.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
ΓΚΡΙΤΖΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ