DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Δ.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης: Στηρίζουμε τους συναδέλφους που ζητούν άρση των κυρώσεων σε περίπτωση άρνησης τοποθέτησης

Άρση κύρωσης ύστερα από άρνηση τοποθέτησης αναπληρώτριας,
της Μαρίας Κυριακίδου (07.11.2011)


Θεσσαλονίκη, 7.11.2011

Θέμα: Άρση κύρωσης ύστερα από άρνηση τοποθέτησης

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Π.Δ.Β.Μ.Θ,
κατοικώ στη Θεσσαλονίκη και τα τελευταία 4 χρόνια εργάζομαι ως ωρομίσθια ή αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου εντός του νομού. Πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις των αναπληρωτών πλήρους ωραρίου του κλάδου Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07), όπου συμπεριλαμβανόταν και το όνομά μου με τοποθέτηση στη Bʼ Ηλείας. Κατά την πορεία των γεγονότων ενημερώθηκα για τις μειώσεις που έγιναν στις αποδοχές των αναπληρωτών πλήρους ωραρίου και  διαπίστωσα ότι δε θα μπορούσα να αντεπεξέλθω οικονομικά λαμβάνοντας υπόψη την όλη οικονομική επιβάρυνση που φέρνει μια τέτοια μετακίνηση (ενοίκια, μετακινήσεις, πάγια έξοδα),  χωρίς να υπολογίζεται φυσικά η ανάγκη βοήθειας της επί 100% ανάπηρης μητέρας μου.
Όπως είναι εύλογο, η έλλειψη τόσο του οικονομικού κινήτρου όσο και της πρόσθετης μοριοδότησης, εξαιτίας του παγώματος των πινάκων, καθιστούν αδύνατη τη μετάβασή μου στην θέση εργασίας. Δυστυχώς όμως, διαπιστώνω προς λύπη μου πως οι κυρώσεις που θα υποστώ αν δεν αναλάβω υπηρεσία είναι η δίχρονη απουσία μου από τους πίνακες, στους οποίους ύστερα από κόπο και θυσίες κατάφερα να έχω μία καλή θέση.

Σας παρακαλώ να άρετε την ρύθμιση που οδηγεί στην προαναφερθείσα κύρωση, η οποία ισχύει τον τελευταίο χρόνο, δίνοντας σε μένα και σε άλλους συναδέλφους μου τη δυνατότητα εργασίας στο νομό κατοικίας μας ή σε όμορους νομούς, όταν πραγματοποιηθούν νέες προσλήψεις συμβασιούχων εκπαιδευτικών.

Επιπλέον, θα ήταν ωφέλιμο να λάβετε σοβαρά υπόψη σας το γεγονός ότι όταν στην αρχή του καλοκαιριού συντάσσαμε την αίτησή μας δεν υπολογίζαμε σε τέτοια δραματική μείωση των αποδοχών και επομένως αποδεχθήκαμε να μας καλέσουν πέραν των επιλογών μας, στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας και εύχομαι να επιληφθείτε σύντομα του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη σας τους παραπάνω παράγοντες που σας παρέθεσα δίνοντάς μας την ευκαιρία να συμπεριληφθούμε στους πίνακες και να εργαστούμε και πάλι.
 
Με εκτίμηση

Κυριακίδου Μαρία
Εκπαιδευτικός γερμανικής γλώσσας
E- Mail: mariaweilder@yahoo.gr

------------------------------------------------------------------------

Θεσσαλονίκη, 4.11.2011

Θέμα: Άρση κύρωσης ύστερα από άρνηση τοποθέτησης


Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Π.Δ.Β.Μ.Θ,

κατοικώ στη Θεσσαλονίκη και τα τελευταία 5 χρόνια εργάζομαι ως ωρομίσθια ή αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου εντός του νομού. Πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις των αναπληρωτών πλήρους ωραρίου του κλάδου Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07), όπου συμπεριλαμβανόταν και το όνομά μου με τοποθέτηση στη Γ´ Μεσσηνίας. Εξ’ αρχής, η χαρά ήταν μεγάλη διότι ένιωσα να δικαιώνονται οι κόποι μου. Αργότερα όμως, καθώς ενημερώθηκα για τις μειώσεις που έγιναν στις αποδοχές των αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, διαπίστωσα ότι δε θα μπορούσα να αντεπεξέλθω οικονομικά λαμβάνοντας υπόψη την όλη οικονομική επιβάρυνση που φέρνει μια τέτοια μετακίνηση (ενοίκια, μετακινήσεις, πάγια έξοδα, χωρίς να υπολογίζεται φυσικά η ψυχολογική και η οικογενειακή αναστάτωση).

Όπως είναι εύλογο, η έλλειψη τόσο του οικονομικού κινήτρου όσο και της πρόσθετης μοριοδότησης, εξαιτίας του παγώματος των πινάκων, καθιστούν αδύνατη τη μετάβασή μου στη θέση τοποθέτησής μου. Δυστυχώς όμως, διαπιστώνω προς λύπη μου πως οι κυρώσεις που θα υποστώ αν δεν αναλάβω υπηρεσία είναι η δίχρονη απουσία μου από τους πίνακες, στους οποίους ύστερα από κόπο και θυσίες κατάφερα να έχω μία καλή θέση.


Σας παρακαλώ να άρετε την ρύθμιση που οδηγεί στην προαναφερθείσα κύρωση, η οποία ισχύει τον τελευταίο χρόνο, δίνοντας σε μένα και σε άλλους συναδέλφους μου τη δυνατότητα εργασίας στο νομό κατοικίας μας ή σε όμορους νομούς, όταν πραγματοποιηθούν νέες προσλήψεις συμβασιούχων εκπαιδευτικών.

Επιπλέον, θα ήταν ωφέλιμο να λάβετε σοβαρά υπόψη σας το γεγονός ότι όταν στην αρχή του καλοκαιριού συντάσσαμε την αίτησή μας δεν υπολογίζαμε σε τέτοια δραματική μείωση των αποδοχών και επομένως αποδεχθήκαμε να μας καλέσουν πέραν των επιλογών μας, στην υπόλοιπη Ελλάδα.


Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας και εύχομαι να επιληφθείτε σύντομα του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη σας τους παραπάνω παράγοντες που σας παρέθεσα δίνοντάς μας την ευκαιρία να συμπεριληφθούμε στους πίνακες και να εργαστούμε και πάλι.
 
Με εκτίμηση

Κυζερίδου Ραφαέλα
Εκπαιδευτικός γερμανικής γλώσσας
E- Mail: kyzerydouraf@yahoo.gr