DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΣΕΠ 2008: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ως διοριστέοι εκπαιδευτικοί ΑΣΕΠ 2008 με ειδικότητα ΠΕ05 και ΠΕ07, απευθυνόμαστε για πρώτη φορά σε εσάς με αφορμή την εγκύκλιο Φ12/518/61284/Γ1/27-05-11 του Υπουργείου Παιδείας. ‘Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η παραπάνω εγκύκλιος αφορά την διδασκαλία της β’ ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και γι αυτό σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή προκειμένου να καταθέσουμε με σαφήνεια τις θέσεις μας. Αναλαμβάνουμε για δεύτερη φορά πρωτοβουλία σε σοβαρό θέμα που αφορά τους κλάδους μας γιατί θεωρούμε πως παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των τελευταίων μηνών από τους συλλόγους των συναδέλφων μας για την επικύρωση των δικαιωμάτων διδασκαλίας  της ξενόγλωσσης παιδείας στο δημοτικό, το τοπίο παραμένει νεφελώδες. Η άποψη μας είναι πως αυτό συμβαίνει γιατί στην ανωτέρω εγκύκλιο δεν έχει τεθεί σαφές και αντικειμενικό κριτήριο ως προς την επιλογή των σχολείων που θα διδάξουν γαλλικά ή γερμανικά, ως δεύτερη ξένη γλώσσα.

Πριν προχωρήσουμε, όμως, στην ανάπτυξη των θέσεων μας, ας δούμε ποία είναι η πραγματικότητα στα έξι χρόνια διδασκαλίας της β’ ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι συνάδελφοι ωρομίσθιοι και αναπληρωτές, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, Γαλλικών και Γερμανικών παρά τις οικονομικές αντιξοότητες, με κυριότερη την μεγάλη καθυστέρηση πληρωμών και την αβεβαιότητα επαγγελματικής αποκατάστασης, εργάστηκαν με συνέπεια και ήθος για αποτελεσματική διδασκαλία και  επαρκής εκμάθηση από τους μαθητές του δημοτικού των δύο γλωσσών. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε πως ως αναπληρωτές εργάστηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι διοριστέοι  ΑΣΕΠ 2008, οπότε διαθέτουμε πολύ καλή άμεση γνώση του θέματος, η οποία μας επιτρέπει να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη για αυτό.  Σε αντίθεση, λοιπόν, με σημαντικό αριθμό μόνιμων συναδέλφων μας, οι οποίοι θεωρούν πως η διάθεσή τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί κάποιας μορφής υποβάθμισης του εκπαιδευτικού τους έργου, εμείς πιστεύουμε πως η παρουσία μας στα δημοτικά είναι κοπιαστική εκπαιδευτική προσπάθεια υψηλών απαιτήσεων. Γιατί το ζητούμενο στην διδασκαλία ξένων γλωσσών στο δημοτικό είναι να μυήσεις μαθητές μικρής ηλικίας σε άγνωστους κώδικες επικοινωνίας, ενώ στην δευτεροβάθμια οι κώδικες αυτοί υπάρχουν και απλά τους αναπτύσσεις. Συνεπώς, η προσφορά μας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι αφενός πολυσήμαντη και αφετέρου αναγκαία, αν σκεφτούμε πως μαθητές της επαρχίας δεν έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν στον τόπο τους σχετικές μορφές μάθησης.

Στην πορεία, όμως, οι συνθήκες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση άλλαξαν, αφού οι ώρες στα γυμνάσια μειώθηκαν σημαντικά και στα λύκεια η διδασκαλία των ξένων γλωσσών παρέμεινε υποχρεωτική μόνο στην πρώτη τάξη. Μοιραία, λοιπόν, παρατηρείται μεταστροφή του ενδιαφέροντος  των συναδέλφων μονίμων προς την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με την όποια μέχρι τώρα δεν είχαν ασχοληθεί. Αυτό συμβαίνει γιατί γίνεται αντιληπτό πλέον ότι η βιωσιμότητα των δύο κλάδων, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας, βρίσκεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς, από την ενασχόληση αυτή των συναδέλφων μονίμων απουσιάζει μια διαμορφωμένη πολιτική πρόταση για το μέλλον της ξενόγλωσσης παιδείας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία να εκπληρώνει τους παρακάτω στόχους: α) να εντάσσει οργανικά την διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στο πρόγραμμα διδασκαλίας των δημοτικών σχολείων της χώρας, και β) να θωρακίζει θεσμικά την παρουσία των καθηγητών των ειδικοτήτων μας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε να έχουμε κι εμείς λόγο στην λειτουργία των σχολικών μονάδων, και να εξασφαλίζει την παρουσία μας σε αυτές. Με βάση τους παραπάνω στόχους και αποκωδικοποιώντας  ορθά και με ρεαλισμό τα σημεία των δύσκολων καιρών, προτείνουμε τα εξής:

α) να τεθούν άμεσα αντικειμενικά κριτήρια ως προς την κατανομή των δύο γλωσσών στα δημοτικά σχολεία όλης της χώρας, όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος. Η πρόταση μας είναι να προκριθεί ένα σύστημα ισόποσης κατά το δυνατόν κατανομής των δύο γλωσσών στην  πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε η διδασκαλία της μίας γλώσσας να μην γίνεται σε βάρος της άλλης.

β) οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να αναλάβουν πρωτοβουλία άμεσης ενημέρωσης των συναδέλφων για τη σωστή εφαρμογή της εγκυκλίου.

γ) επίσης, θεωρούμε απόλυτα επιβεβλημένο να ακολουθήσει και η σωστή ενημέρωση των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων με σαφή και αντικειμενικό τρόπο με ταυτόχρονη παρουσία και των δύο εκπαιδευτικών, οι οποίοι διδάσκουν τις δύο ξένες γλώσσες στα συγκεκριμένα δημοτικά σχολεία.

Συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση μας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τον κύριο στόχο της παρέμβασης μας: δημιουργία οργανικών θέσεων για τους διδάσκοντες της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιδιώκουμε να είμαστε παρόντες στα δημοτικά σχολεία της χώρας ως ισότιμο με τους δάσκαλους εκπαιδευτικό προσωπικό και όχι ως επισκέπτες, όπως ήμασταν μέχρι τώρα. Τέλος, ζητάμε να ενεργοποιηθεί άμεσα το νομικό πλαίσιο της προκήρυξης μας, ώστε να λήξει η ιδιότυπη ομηρία των διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και ο Σεπτέμβρης να μας βρει εκεί όπου ανήκουμε, στα σχολεία μας!  

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΣΕΠ 2008
ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ