DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Διατήρηση συνεχόμενου δίωρου διδασκαλίας Γερμανικής και Γαλλικής γλώσσας


ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ: Ιωάννας Φλεριανού ΠΕ07, Σωτηρίας Καρακίτσιου ΠΕ05    

                                                                                                                                 

ΠΡΟΣ:  Σχολικό Σύμβουλο 51η Περιφέρειας ΔΕ Αττικής κ. Καρβούνη Μιλτιάδη (δια μέσου της Δ/ντριας του 1ου Δημ. Σχολείου Μαραθώνα κας Ξηρογιάννη Γεωργίας).

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προϊστάμενο Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Προϊστάμενο τμήματος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Εκπαίδευσης κ. Αναστασόπουλο Χρήστο.

Διευθύντρια ΠΕ Αν. Αττικής κα. Βασιλική Ξυθάλη.

Σχολικό Σύμβουλο Γαλλικής Γλώσσας κ. Μαρκαντωνάκη Στέλιο ΠΕ05.

Σχολική Σύμβουλο Γερμανικής Γλώσσας κα. Σοφία Ιωαννίδου ΠΕ07.

Αιρετό ΠΥΣΠΕ Αν. Αττικής κ. Ευθυμίου Θανάση.

Αιρετό ΠΥΣΠΕ Αν. Αττικής κ. Τουλγαρίδη Κωνσταντίνο

           

Θέμα: Διατήρηση συνεχόμενου δίωρου διδασκαλίας Γερμανικής και Γαλλικής γλώσσας

Κατόπιν πρότασής σας, μας επιβλήθηκε ο διαχωρισμός των διδακτικών ωρών της δεύτερης ξένης γλώσσας, στα σχολεία της υπηρεσίας μας.

Η πρόταση αυτή δημιουργεί σε εμάς, αλλά και στα σχολεία όπου υπηρετούμε ανυπέρβλητες δυσκολίες, λόγω της αύξησης των δικών μας μετακινήσεων (εντονότερα στα απομακρυσμένα Σχολεία) και των αναγκαστικών και προβληματικών τροποποιήσεων στα Ωρολόγια Προγράμματα όλων των Σχολείων.

Ειδικότερα, λαμβανομένου υπ´ όψιν ότι η έδρα της υπηρεσίας μας είναι ο Δήμος Μαραθώνα, καλούμαστε να μετακινηθούμε για τη συμπλήρωση του ωραρίου διδασκαλίας σε Δημοτικά Σχολεία των περιοχών Νέας Μάκρης, Ανατολής, Κάτω Σουλίου, Μαραθώνος, Ραφήνας, Αγ. Μαρίνας, Τύμβου, Γραμματικού και Βαρνάβα.

Οι προαναφερόμενες μετακινήσεις ξεπερνούν τα όρια της πόλης μας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις (βλ. άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 1566/1985 σε συνδυασμό με άρθρα 1, 2 και 5 του Ν. 2685/1999, αλλά και άρθρο 9 παρ. 2 Κεφαλαίου Β´ Υποπαραγράφου Δ9 του Ν. 4336/2015), οι οποίες προβλέπουν επίσης και την αναγνώριση της δαπάνης μετακίνησης. Η υπηρεσία φυσικά, δεν μας παρέχει όχημα για αυτές τις μετακινήσεις, ενώ εμείς δεν κατέχουμε όλοι και δεν υποχρεούμαστε να διαθέτουμε προσωπικό όχημα για αυτές. Συνεπώς και εσείς και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε λύση για τις μετακινήσεις μας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ειδικότερα τις υπεραστικές συγκοινωνίες για τουλάχιστον 3 έως 4 μετακινήσεις, αντί για 2, καθημερινά. Η πρόταση που εισηγείστε (με τον διαχωρισμό των διδακτικών ωρών, μετάβαση δηλαδή σε δύο σχολεία κάθε ημέρα) έχει ως αποτέλεσμα την πιθανή αδυναμία δημιουργίας σχολικού προγράμματος, λόγω της υφιστάμενης μικρής συχνότητας της συγκοινωνιακής διασύνδεσης μεταξύ των σχολείων.

Επίσης, θα θέλαμε να εκφράσουμε την διαφωνία μας σχετικά με την ερμηνεία των θέσεων της εγκυκλίου Φ.12/1039/137119/Δ1/3-9-15 του Υπουργείου Παιδείας, που σθεναρά υποστηρίζετε, διότι, αφενός μεν σύμφωνα με την εγκύκλιο συνιστάται, αλλά δεν επιβάλλεται η μονόωρη διδασκαλία της Γερμανικής και της Γαλλικής γλώσσας, αφετέρου δε, προβλέπεται η δίωρη διδασκαλία στην περίπτωση απομονωμένων σχολικών μονάδων, όπως εν προκειμένω αποτελούν ορισμένες εκ των αγροτικών περιοχών στις οποίες υπηρετούμε.

            Περαιτέρω, πρέπει να επισημανθεί το εξής παράδοξο, να επιτρέπεται το συνεχόμενο δίωρο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, όχι όμως στα Γαλλικά και στα Γερμανικά, όταν, σε όλες τις γλώσσες γίνονται διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες, κατά τις οποίες το συνεχόμενο δίωρο είναι απαραίτητο. Σε μερικά δε αντικείμενα, όπως η Φυσική, έχει θεσμοθετηθεί, χωρίς να θεωρείται αντιπαιδαγωγικό ή να αποβαίνει κουραστικό.

Τέλος, να επισημάνουμε, ότι οι Διευθυντές των Σχολείων και εμείς φροντίζουμε να μην χάνονται τα δίωρα μαθήματα των Γερμανικών και των Γαλλικών, καθόσον δεν προγραμματίζεται καμιά εκπαιδευτική εκδρομή ή άλλου είδους δραστηριότητα κατά τις ημέρες της διδασκαλίας τους.

            Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να διατηρηθεί η δίωρη διδασκαλία των Γαλλικών και Γερμανικών στα προαναφερθέντα σχολεία.    

 

Μετά τιμής, 

Μαραθώνας,  5/11/15