DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Αναβολή της δίκης για την επαναφορά του 3ωρου

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΔΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Στις 4 Δεκεμβρίου 2008 θα εκδικαστεί η υπόθεση της μείωσης του 3ωρου σε 2ωρο του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» στο Γυμνάσιο.
Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε., εκ μέρους των καθηγητών Γερμανικής Φιλολογίας και σε στενή συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς των καθηγητών Γαλλικής γλώσσας προχώρησε σε ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ για τη νομική προσβολή της Υπουργικής Απόφασης.

Σχετικά με τη μείωση των ωρών διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Αθήνα, 02.10.2005
Τηλ. Επικοινωνίας
6973-470388
info@deutsch.gr
Το κείμενο που αναδημοσιεύουμε παρακάτω από το αρχείο της ιστοσελίδας επιμελήθηκε η συνάδελφος Ζωή Πολυμεροπούλου, καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας, εκπρόσωπος του Συντονιστικού των συλλογικών φορέων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για την Προσφυγή

Οι συλλογικοί φορείς καθηγητών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας, με πανελλαδική εμβέλεια ως προς την αντιπροσώπευση των μελών τους και εγγεγραμμένα περισσότερα από 3000 μέλη, έχουν συντονίσει τις προσπάθειές τους τα τελευταία δύο χρόνια στο περιεχόμενο της διδασκαλίας των κύριων αυτών ευρωπαϊκών γλωσσών σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς επιταγές.

Η κύρια κατεύθυνση είναι η προσπάθεια για δόκιμη και ολοκληρωμένη διδασκαλία των κύριων ευρωπαϊκών γλωσσών (γαλλικά και γερμανικά) παράλληλα και ισότιμα με την πρώτη διδασκόμενη ευρωπαϊκή γλώσσα (αγγλικά) μέσα στο ελληνικό σχολείο για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ανάγκη περισσότερο από ποτέ αναγκαία σήμερα για οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς λόγους. Αποφάσεις προηγούμενων ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας επέβαλαν την Αγγλική ως 1η υποχρεωτική Ξένη γλώσσα στη Δημόσια Εκπαίδευση, ενώ οι μαθητές ή/και οι γονείς τους περιορίζονται στην επιλογή μόνο της 2ης Ξένης γλώσσας και μάλιστα χωρίς να έχει προβλέψει το ΥΠΕΠΘ ως προς την ενημέρωσή τους από υπεύθυνους φορείς. Η πραγματικότητα που διαμορφώνεται είναι, σχεδόν όλοι οι μαθητές στο Ελληνικό Δημόσιο σχολείο να διδάσκονται για 10 χρόνια την Αγγλική γλώσσα και μόνο για 3 χρόνια την 2η Ξένη γλώσσα (στο Γυμνάσιο), αφού στο Λύκειο, ενώ μπορούν να επιλέξουν την Α´ Ξένη γλώσσα -υποχρεωτικό μάθημα Γενικής Παιδείας- μεταξύ των Γαλλικών, Αγγλικών ή Γερμανικών, τις περισσότερες φορές δεν εφαρμόζεται ο ισχύων νόμος.

Αρχικά η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ έδειξε να κινείται προς μια ορθή ευρωπαϊκή κατεύθυνση συλλαμβάνοντας τα μηνύματα των καιρών, με την εισαγωγή της διδασκαλίας των δύο βασικών ευρωπαϊκών γλωσσών (γαλλικά – γερμανικά) στο δημοτικό και την υπόσχεση για επαναφορά της διδασκαλίας τους στο Λύκειο στα υποχρεωτικά μαθήματα.

Τον Ιούνιο όμως, με μια αιφνιδιαστική στροφή - χωρίς προειδοποίηση και διοικητική προετοιμασία - αναθεώρησε από αρχής τις θέσεις της ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τις ώρες διδασκαλίας των βασικών αυτών ευρωπαϊκών γλωσσών ΚΑΤΑΡΓΩΝΤΑΣ τις ουσιαστικά από την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο, οδηγούμαστε στην μείωση των θέσεων εργασίας και την προσβολή της προσωπικότητας των υπαρχόντων καθηγητών των αντίστοιχων κλάδων – θέμα που παρουσιάζεται στενά ως συντεχνιακό έχει όμως επιπτώσεις σοβαρές τόσο στην ποιότητα της παρεχόμενης στο σχολείο ξενόγλωσσης και όχι μόνο εκπαίδευσης, όσο και σε εξυφαινόμενα σχέδια αλλαγής εργασιακών σχέσεων στο σχολείο και όχι μόνο. Ας θυμηθούμε τη συνέντευξη του Υφυπουργού κ. Καλού που λέει ότι «μετακινήσεις θα γίνονται αν χρειαστεί» (Κυριακή 25/9/2005). Μετακινήσεις λοιπόν, κατάργηση της οργανικής θέσης στην πορεία, μετατάξεις αργότερα. Θέμα λοιπόν που ενδιαφέρει άμεσα όχι μόνο την ΟΛΜΕ αλλά και την ΑΔΕΔΥ. Επιπλέον δίνεται ένα καίριο χτύπημα σε βάρος της δωρεάν παιδείας αναγκάζοντας τους γονείς που αντέχουν ακόμη οικονομικά να οδηγηθούν στην ιδιωτική φροντιστηριακή εκπαίδευση.

Για τον λόγο αυτόν οι συλλογικοί φορείς προσέφυγαν στις αρχές Αυγούστου στο Συμβούλιο Επικρατείας ζητώντας την αναστολή και ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης με το σκεπτικό της υποχρέωσης του Κράτους για ισόρροπη ανάπτυξη και επαρκή διδασκαλία των κύριων ευρωπαϊκών γλωσσών στο πλαίσιο της δωρεάν και υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η προσφυγή αυτή θίγει θέματα παροχής ίσων ευκαιριών για τον έλληνα μαθητή, ισότητας μεταχείρισης των κύριων ευρωπαϊκών γλωσσών, προσβολής τόσο των θέσεων των καθηγητών όσο και της βάναυσης παραβίασης της προσωπικότητάς τους με την ανάθεση μειονοτικών για τη θέση τους εργασιών στον χώρο εργασίας τους.
Παρόλο που ένα τέτοιο ζήτημα θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να συζητηθεί κατά προτεραιότητα τόσο για τη σοβαρότητά του όσο και για να προλάβει τυχόν διοικητικές απορυθμίσεις μια και τα σχολεία αρχίζουν το Σεπτέμβριο, ήδη έχει μεταφερθεί σε επόμενο τμήμα (ελπίζουμε όχι στις…καλένδες)!

Παράλληλα καταθέσαμε προσφυγή για τον ίδιο σκοπό ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητώντας την επικουρία τόσο αυτής όσο και των εμπλεκόμενων κρατών-μελών για την υποστήριξη των θέσεών μας εφ’ όσον η τύχη της υποθέσεως αυτής συνδέεται τελικά άμεσα ή έμμεσα με το εκπαιδευτικό μέλλον συνολικά και την αυτόνομη ή όχι ταυτότητα της ΕΕ στο διεθνές πολιτικό στερέωμα.

Σε κύκλους του εξωτερικού, δημοσιογραφικούς και όχι μόνο, συζητείται έντονα η υπόθεση αυτή και κάποιοι ισχυρίζονται – ίσως και λίγο αυθαίρετα – ότι οι οικονομικοί πόλεμοι μεταφέρονται στο πολιτισμικό πεδίο (άξονας αμερικανοαγγλοσαξωνικός με τον γαλλογερμανικό αντίστοιχα).
Μια φαινομενικά ακίνδυνη απόφαση που ρυθμίζει (;;;;) ένα απλό (;;;;;;) ζήτημα ενός αδύναμου (;;;;;) κρίκου στην εκπαίδευση δοκιμάζει τις αντοχές ολόκληρου του συστήματος της δημόσιας διοίκησης με τις όποιες αλλαγές θα επιβληθούν.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (γενικότερες οι οποίες έχουν κατατεθεί από τον Μάρτιο στο ΥΠΕΠΘ)
Στη σημερινή εποχή, η εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών μέσα στο Δημόσιο σχολείο είναι το ελάχιστο που θα πρέπει να εξασφαλίζεται στους πολίτες της Ενωμένης Ευρώπης, όλων των κοινωνικών στρωμάτων.
Είναι, επομένως, αναγκαίος ο επανασχεδιασμός της Δημόσιας Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο σχολείο.
• Γενικό επανασχεδιασμό της Ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο Δημόσιο σχολείο, σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές να διδάσκονται υποχρεωτικά, από την Πρωτοβάθμια έως και το τέλος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύο ξένες γλώσσες που θα επιλέγουν αφού προηγουμένως θα έχουν ενημερωθεί υπεύθυνα και αντικειμενικά, τόσο οι ίδιοι όσο κι οι γονείς τους, από καθηγητές Ξένων γλωσσών οι οποίοι θα ορίζονται γι αυτόν το σκοπό από τους αντίστοιχους Επιστημονικούς Συλλόγους σε συνεργασία με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο κάθε πολίτης θα μπορεί να ασκεί το δημοκρατικό του δικαίωμα για αντικειμενική πληροφόρηση και ελεύθερη επιλογή της γλώσσας και του πολιτισμού που επιθυμεί να μάθει και να εντρυφήσει.
• Αυτός ο σχεδιασμός να στοχεύει, μετά από ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών, στην απόκτηση εκ μέρους των μαθητών γνώσεων και δεξιοτήτων όπως προβλέπει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στο τέλος της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ο μαθητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σε δύο Ξένες γλώσσες επιπέδου «Β1 – Καλή γνώση», ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνεί με τους λαούς της Ευρώπης, να γνωρίσει τους πολιτισμούς τους, να συμμετέχει ισότιμα στην Ενωμένη Ευρώπη και να αποφεύγει τον κίνδυνο εγκλωβισμού σε μονοδιάστατα πολιτισμικά μοντέλα.
• Επίσης, να περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση Κρατικής Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας για μαθητές, διαφόρων επιπέδων, (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ). Αυτή η Κρατική Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας θα αφορά τις γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές στις δύο Ξένες γλώσσες τις οποίες διδάσκονται κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εκπαίδευσης και θα είναι κίνητρο και για την απόκτηση γνώσεων αλλά και για τη δημιουργία του Ατομικού Φακέλου τους (Portfolio).