DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Αιτήσεις Αναπληρωτών – Ωρομισθίων παράταση μέχρι 4 Ιουνίου

Αιτήσεις Αναπληρωτών – Ωρομισθίων παράταση μέχρι 4 Ιουνίου Για τους ωρομίσθιους συναδέλφους στη Β/θμια Εκπ/ση

02.06.2008 Διευκρινιστικές οδηγίες εξέδωσε η ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης σχετικά με τη λήξη της σύμβασης των ωρομισθίων εκπαιδευτικών (όχι ΠΔΣ). Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι ωρομίσθιοι που απασχολούνται στις εξετάσεις του Μαΐου-Ιουνίου πληρώνονται κανονικά και μάλιστα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και όχι το πρόγραμμα εξετάσεων.
Σημείωση: Για τον κλάδο ΠΕ07 το μάθημα των Γερμανικών εξετάζεται ενδοσχολικά τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο.
(Τα έγγραφα φέρουν την ένδειξη www.deutsch.gr διότι συνηθίζεται δυστυχώς η συστηματική "κλοπή" τους από παραπλανητική ιστοσελίδα).

Τα
έγγραφα της ΔΔΕ Δυτ. Θεσ/νίκης

02.06.2008 Διευκρινιστική εγκύκλιο για τους συναδέλφους που υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες και είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά εξέδωσε το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Στην εγκύκλιο αναφέρεται:
«Για κοινωνικούς λόγους, και επειδή δεν είναι γνωστό αν οι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κατηγοριών θα συνεχίσουν να απασχολούνται και κατά το επόμενο διδακτικό έτος, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις τους για ένταξη στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν, κατά περίπτωση, και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά και β) θα αναστείλουν τη λειτουργία των φροντιστηρίων ή των ωδείων ή θα παραιτηθούν πριν την ανάληψη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικών».

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

29.05.2008
Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων μέχρι την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η σχετική διαδικασία.

27.05.2008
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ Στον πίνακα με τους 33 νέους συναδέλφους στην κατηγορία του 40% (aktuell 17, σελ.15, Πιν.2) προστίθεται και η συνάδελφος ΣΟΥΡΟΥΛΑΓΚΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους από όλη τη χώρα που με τις παρατηρήσεις τους βοηθούν το έργο της Επιτροπής Ερευνών της Πανελλήνιας Ένωσης.


22.05.2008 Το Π.Τ. Θεσσαλονίκης της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών (ΠΕΑ) καλεί σε συνέλευση την Κυριακή 25/5/2008 και ώρα 11 π.μ. στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Αριστοτέλους με Ολύμπου γωνία) με θέματα:
1.Σχολιασμός και αξιολόγηση της νέας ρύθμισης
2.Προετοιμασία και ενημέρωση των μελών ενόψει της υποβολής των αιτήσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων για το σχολ. έτος 2008-2009


17.05.2008 ΟΔΗΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Όσοι συνάδελφοι θα υποβάλουν φέτος για πρώτη φορά αίτηση ένταξης στον πίνακα με μηδενικά μόρια (πίνακα Γ´) θα πρέπει να λάβουν υπόψη πως θα κληθούν να αναλάβουν ώρες διδασκαλίας στην Α/θμια Εκπ/ση μόνο στις επαρχιακές διευθύνσεις και συγκεκριμένα εκτός περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, και όσοι συνάδελφοι υπέβαλαν αίτηση πέρσι αλλά δεν προσελήφθησαν, θα πρέπει να δηλώσουν περιοχές με ελλείψεις εάν επιθυμούν οπωσδήποτε να προσληφθούν.

Συνεχής εημέρωση για τις περσινές προσλήψεις στην Α/θμια

Περιοχές όπου πέρσι σημειώθηκε έλλειψη στελέχωσης των Δημοτικών σχολείων

16.05.2008 Μέχρι τις 30 Μαΐου καλούνται με σημερινή εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων:
α) όσοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού,
β) όσοι έχουν μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκάστου κλάδου,
γ) όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στον πίνακα με μηδενικά μόρια (πίνακα Γ´) βάσει της ημεροχρονολογίας κτήσης του πτυχίου τους.

Εγκύκλιος Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2008-09

Αίτηση Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2008-09

Aποσπάσματα από την εγκύκλιο
«Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων που ανήκουν στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους μόνο σε Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

«Όσοι επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί κατά το σχολικό έτος 2008-2009 από τους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ανά κατηγορία προϋπηρεσίας (40μηνο-24μηνο-40%) υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση με την παρούσα εγκύκλιο για ένταξη στους πίνακες αυτούς προκειμένου να καταρτιστούν πίνακες 40μήνου και 24μήνου. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους.»

«Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, που απασχολούνται με συμβάσεις σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, μπορούν να απασχολούνται μέχρι του μισού του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης (το πλήρες ωράριο: είκοσι μία (21) ώρες για τους κλάδους ΠΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και είκοσι τέσσερις (24) ώρες για τους κλάδους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).
Σε περίπτωση πρόσληψης στην Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσμετράται προϋπηρεσία στο σύνολο μέχρι είκοσι τρεις (23) ώρες εβδομαδιαίως


11.05.2008 Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μέσα στις αμέσως προσεχείς ημέρες θα εκδοθεί η εγκύκλιος για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2008-09. Οι διδάσκοντες του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για πρόσληψη τόσο στην Α/θμια όσο και στη Β/θμια Εκπαίδευση.


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
Η πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών γίνεται από ενιαίο πίνακα ωρομισθίων που συντάσσεται κατά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος. Κάθε υποψήφιος ωρομίσθιος εγγράφεται στον πίνακα μόνο μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Ποιους νομούς περιλαμβάνει η κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι χωρισμένη σε 81 περιοχές διορισμού.
Κωδικοί περιοχών Πρωτοβάθμιας

Ποιοι δήμοι ανήκουν σε κάθε περιοχή διορισμού στην Πρωτοβάθμια

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι χωρισμένη σε 178 περιοχές διορισμού.
Κωδικοί περιοχών Δευτεροβάθμιας

Οι περιοχές, τα σχολεία ανά δήμο και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ

Στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα www.alfavita.gr αναδημοσιεύεται η προκήρυξη για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων στη Σιβιτανίδειο Σχολή, στην οποία προβλέπεται και η πρόσληψη καθηγητών Γερμανικής Φιλολογίας. Οι υποψήφιοι θα δώσουν προφορική συνέντευξη σε θέματα Παιδείας γενικά, παιδαγωγικά και ιδιαίτερα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με άξονα τον κλάδο και την ειδικότητα που έχουν ζητήσει να προσληφθούν.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία 11 ημερών από 9/5/2008 έως και 19/5/2008 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος, οδός Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα, από 10 π.μ. μέχρι 13.30 μ.μ.

Προκήρυξη για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Σχολή

Περισσότερα: Αναπληρωτές - Ωρομίσθιοι