DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

08.05.2008 Αυξάνεται κατά έξι μήνες η συνολική άδεια που δικαιούται η εργαζόμενη γυναίκα. Δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας έχουν και οι εργαζόμενες που στις 3.4.2008 βρίσκονταν σε άδεια τοκετού και λοχείας. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία προσμετράται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον υπολογισμό της κανονικής άδειας και της προϋπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Η άδεια αυτή χορηγείται στις εργαζόμενες μητέρες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς επίσης και στις εργαζόμενες μητέρες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση τις ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της. Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ορίζεται η επομένη της λήξης των αδειών τοκετού και λοχείας. Δικαιούχοι της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας είναι και οι εργαζόμενες που κατά τη δημοσίευση του νόμου (3.4.2008) βρίσκονταν σε άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια. Η διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ορίζεται σε έξι μήνες. Η εργαζόμενη δύναται, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Επίσης η εργαζόμενη μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.

Η άδεια αυτή χορηγείται στην εργαζόμενη μητέρα έπειτα από αίτησή της στον εργοδότη, τον οποίο οφείλει να προειδοποιήσει εγγράφως έναν μήνα πριν από την έναρξη της εν λόγω αδείας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για τις εργαζόμενες που κατά τις 3.4.2008 διήνυαν την άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια και οι οποίες επέστρεψαν ή θα επιστρέψουν στην εργασία τους.

Προϋποθέσεις
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, ο ΟΑΕΔ κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας καταβάλλει ειδική παροχή στην εργαζόμενη μητέρα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
Α)Βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση.
Β) Εχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό όπως καθορίζεται κάθε φορά με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Σε περίπτωση απασχόλησης ως και τέσσερις ώρες ημερησίως ή ως 13 ημέρες τον μήνα, κατά μέσο όρο, στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω καθοριζομένου.

Για την άσκηση του δικαιώματος η δικαιούχος υποβάλλει, η ίδια ή δι´ αντιπροσώπου, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας.

Η αμοιβή των μητέρων για την περίοδο της άδειας καταβάλλεται σε έξι μηνιαίες δόσεις.

Τα δικαιολογητικά
Για τη χορήγηση της άδειας η μητέρα οφείλει να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτουν η ενεργός εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, η ημερομηνία πρόσληψης και προκειμένου για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους καθώς και η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια.

2. Αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας- λοχείας) από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

3. Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης.

4. Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της δικαιούχου (φωτοτυπία της αντίστοιχης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης).

Η παροχή διακόπτεται για τους εξής λόγους: εφόσον υπάρξει πρόσληψη και απασχόληση της δικαιούχου σε νέο εργοδότη ή υπάρξει αίτηση διακοπής εκ μέρους της δικαιούχου.

Ειδική περίπτωση
Στην ειδική περίπτωση των εργαζομένων γυναικών που κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 3655/08 (3.4.2008) διήνυαν την άδεια μητρότητας ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια και οι οποίες επέστρεψαν ή θα επιστρέψουν στην εργασία τους, ισχύουν τα εξής: Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας και αμοιβής της άδειας λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Δεν ισχύει περίοδος προειδοποίησης προς τον εργοδότη.