DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.: Δε θα πραγματοποιηθούν νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό (13.05.2010)

13.05.2010 Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε "ότι δε θα διεξαχθούν οι φετινές εξετάσεις γλωσσομάθειας που προβλέπονταν από την με αρ. πρωτ. Φ.821/2443Π/144249/Ζ1/20-11-2009 προκήρυξη του ΥΠΔΒΜΘ, καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2010-2011".

Στο άρθρο 47 του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπονται τα εξής για τις αποσπάσεις εξωτερικού:
«Εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι μόνιμος κάτοικος του εξωτερικού, μπορεί να αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξωτερικού μέχρι τη συμπλήρωση μιας ακόμα πενταετίας, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις επιμίσθιο. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου παρατείνεται για κάθε σχολικό έτος εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι, οι οποίοι βεβαιώνονται από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»


17.02.2010
Από τη Γραμματέα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Βερολίνου και Περιχώρων, αποσπασμένη στο Βερολίνο συνάδελφο Γερμανικής Φιλολογίας, κα. Νεκταρία Παπανικολάου λάβαμε υπόμνημα με θέμα: «Επισημάνσεις σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης της αυτοτελούς φορολόγησης του επιμισθίου των αποσπασμένων εκπαιδευτικών».
Στο υπόμνημα μεταξύ άλλων τονίζεται:« Ένας άγαμος εκπαιδευτικός πληρώνει μέχρι τώρα (με το φόρο που παρακρατείται στις αποδοχές του στην Ελλάδα και την αυτοτελή φορολόγηση του επιμισθίου) περίπου 5.200 ευρώ το χρόνο, ποσό έτσι κι αλλιώς όχι ευκαταφρόνητο - αν το επιμίσθιο θεωρηθεί εισόδημα και φορολογηθεί σύμφωνα με την κλίμακα, θα φορολογηθεί με σχεδόν 10.000 ευρώ το χρόνο!»

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ12.02.2010
Εκπαιδευτικοί Γερμανικής Φιλολογίας που υπηρετούν με απόσπαση στη Γερμανία, καθώς και μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ07 που σκέφτονται να αποσπαστούν στη Γερμανία απευθύνθηκαν στο Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης, τονίζοντας τα προβλήματα που δημιουργεί η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης του επιμισθίου. Οι συνάδελφοι τονίζουν ιδιαίτερα πως αυτό θα αποτελέσει σοβαρό αντικίνητρο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στη Γερμανία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:
Αποσπάσεις εξωτερικού

Σχετικό αίτημα υπέβαλε και η ΟΛΜΕ. Παραθέτουμε το σχετικό υπόμνημα: 

Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338
www.olme.gr
e-mail: olme@otenet.gr                                             
Αθήνα, 12/2/2010
Α.Π.:954
ΠΡΟΣ:
τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργό Παιδείας
κ. Α. Διαμαντοπούλου
Υφυπουργό Παιδείας
κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου

ΘΕΜΑ: Αυτοτελής φορολόγηση του επιμισθίου εκπαιδευτικών εξωτερικού

Κύριε Υπουργέ,                                             
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην επιχειρούμενη περικοπή των επιδομάτων των εκπαιδευτικών. Είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ανήκουν στους προνομιούχους του Δημοσίου, δεδομένου ότι οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές τους κυμαίνονται από 1.061,41 € (καθαρές αποδοχές άγαμου νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού) έως 1.628,85 € (καθαρές αποδοχές άγαμου εκπαιδευτικού με 35 χρόνια υπηρεσίας).

Αναγνωρίζουμε την δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας. Όμως, δεν είναι δυνατόν, γι’ άλλη μια φορά, να πληρώνουν την κρίση οι «συνήθεις ύποπτοι», δηλαδή οι μισθωτοί του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Εμείς λέμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και δη οι εκπαιδευτικοί είμαστε οι πλέον ειλικρινείς φορολογούμενοι σε μια χώρα που η φοροδιαφυγή έχει γίνει «εθνικό άθλημα». Την κρίση να πληρώσουν αυτοί που ποτέ δεν πλήρωσαν σε αυτή την χώρα.

Επιπροσθέτως, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης του επιμισθίου των εκπαιδευτικών που είναι αποσπασμένοι στο εξωτερικό (Γερμανία και αλλού). Το επιμίσθιο δεν αποτελεί μισθό, αλλά βοήθημα, για να ανταπεξέλθουν οι συνάδελφοι το αυξημένο κόστος ζωής στις χώρες που διαμένουν.
Επίσης, η ρύθμιση του αφορολογήτου ορίου με αποδείξεις καθίσταται προβληματική γι’ αυτή την ομάδα εργαζομένων, που εκ των πραγμάτων, αδυνατούν να συγκεντρώσουν αποδείξεις, αφού διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Η πρόσθεση του συνόλου των αποδοχών τους και του επιμισθίου, η ενιαία φορολόγηση του όλου ποσού και η αδυναμία συγκέντρωσης αποδείξεων από τους αποσπασμένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς, καθιστά τη φορολόγηση της συγκεκριμένης ομάδας ληστρική.
Εάν υλοποιηθεί αυτή η ρύθμιση θα καταγραφεί μαζικός επαναπατρισμός των συναδέλφων στην Ελλάδα, αφού η παραμονή τους εκεί θα καταστεί ασύμφορη. Επιπλέον, θα καταγραφεί αδιαφορία των υπηρετούντων στην Ελλάδα, για να αποσπαστούν στο εξωτερικό, με κίνδυνο να δεχθεί σοβαρό πλήγμα η εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού.

 

20.01.2010
Αποσπάται η συναδέλφισσα ΠΕ07 ΤΣΟΚΑΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΔΔΕ Αχαϊας) στην ΟΔΓ για 3 σχολικά έτη.


11.01.2010
Από την Περιφερειακή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας χορηγήθηκαν στην συνάδελφο ΠΕ07 ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ (Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου) μία άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης εσωτερικού (από 01-01-2010) και στη συνάδελφο ΠΕ07 ΚΟΠΑΡΑΝΗ ΣΟΥΖΑΝΑ (2ο Γυμνάσιο Σερρών) μία άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης εξωτερικού (από 01-01-2010).

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
α.Αλφαβητικά (πατήστε
εδώ)
β.Ανά Ημερομηνία Απόσπασης (πατήστε
εδώ)
γ.Ανά Διεύθυνση οργανικής θέσης (πατήστε
εδώ

30.12.2009 Σύμφωνα με την 5η απόφαση αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ αποσπάται μία συνάδελφος ΠΕ07.

11.11.2009
Σύμφωνα με σημερινή υπουργική απόφαση διακόπτεται η απόσπαση μίας συναδέλφου ΠΕ07.

15.10.2009
Από την Περιφερειακή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας χορηγήθηκε μία άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης

25.09.2009
Ανακοινώθηκε η
3η απόφαση αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
πατήστε εδώ.
Με την σημερινή απόφαση ανακαλούνται οι αποσπάσεις τριών μονίμων καθηγητριών  ΠΕ07 και αποσπώνται άλλοι 43 συνάδελφοι ΠΕ07 από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Από τις 43 αποσπάσεις οι 32 αφορούν νεοδιόριστους συναδέλφους. Συγκεκριμένα 16 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ΠΕ07 αποσπώνται
για σοβαρούς λόγους τους οποίους επικαλούνται και άλλοι 16 αποσπώνται ύστερα από αίτησή τους και θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης.

04.09.2009
Ανακοινώθηκε η
2η απόφαση αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Ανακαλείται η απόσπαση μιας καθηγήτριας Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) και αποσπώνται 40 συνάδελφοι. Επίσης αποσπώνται τέσσερεις συναδέλφισσες ΠΕ07 σε γραφεία.

02.09.2009
Αποσπώνται σε ΑΕΙ δύο συναδέλφισσες ΠΕ07, στην ΟΔΓ δύο συναδέλφισσες ΠΕ07 για 3 σχολικά έτη και ανακαλούνται οι αποσπάσεις άλλων τριών στην ΟΔΓ.

01.09.2009 Ανακαλούνται οι αποσπάσεις τριών συναδέλφων ΠΕ07 από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

27.08.2009
Από το ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας ανανεώθηκε για ένα εξάμηνο η εκπαιδευτική άδεια ενός μόνιμου καθηγητή ΠΕ07 για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο ΕΚΠΑ.

25.08.2009 Από το ΑΠΥΣΔΕ Βορείου Αιγαίου χορηγήθηκε εκπαιδευτική άδεια σε μια μόνιμη καθηγήτρια ΠΕ07 για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο ΑΠΘ.

07.08.2009
Ανακοινώθηκε η απόσπαση μίας
μόνιμης καθηγήτριας ΠΕ07 στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο/Λύκειο Γέρακα.

04.08.2009 Από την Περιφερειακή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας χορηγήθηκαν δύο εκπαιδευτικές άδειες εσωτερικού και τρεις εκπαιδευτικές άδειες εξωτερικού για το σχολικό έτος.

30.07.2009 Από το ΑΠΥΣΔΕ Αττικής χορηγήθηκε εκπαιδευτική άδεια σε μια συνάδελφο ΠΕ07.

25.07.2009
Από το ΑΠΥΣΔΕ Αττικής ανανεώθηκαν οι εκπαιδευτικές άδειες δύο εκπαιδευτικών ΠΕ07.

24.07.2009
Ανακοινώθηκε η 1η απόφαση αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Συνολικά 91 εκπαιδευτικοί ΠΕ07 αποσπώνται από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπ.Ε.Π.Θ «οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανήλθαν σε 5.012 και ικανοποιήθηκαν 3.205 (ποσοστό 63.95%).

Δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα για την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Πατήστε εδώ

23.07.2009
Αποσπώνται 4 εκπαιδευτικοί ΠΕ07 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ένας στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

20.07.2009
Από την Περιφερειακή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας ανανεώθηκαν οι εκπαιδευτικές άδειες για το σχολικό έτος 2009-10 τεσσάρων μονίμων καθηγητριών Γερμανικής.

14.07.2009
Ανακοινώθηκε
μία απόσπαση μόνιμης καθηγήτριας ΠΕ07 στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών.

10.07.2009 Ανακοινώθηκαν 19 αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ07 στην ΟΔΓ για τρία σχολικά έτη και 11 αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ07 στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ (8 αποσπάσεις για τρία χρόνια και 3 ανανεώσεις αποσπάσεων για έναν χρόνο).

08.07.2009 Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις δύο μόνιμων καθηγητριών ΠΕ07 στα ΤΕΙ.

02.07.2009 Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις 25 μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ07 για τις ανάγκες σε προσωπικό της Κ.Υ/Ο.Ε.Ε.Κ., του Παραρτήματος Ο.Ε.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης και των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. της Χώρας και των Παραρτημάτων τους καθώς και οι αποσπάσεις 7 μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ07 στα ΑΕΙ.

30.06.2009
Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις 44 μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ07 σε Περιφερειακές Δ/νσεις, Δ/νσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά καθιερώνεται τριετής θητεία για τους νεοαποσπώμενους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι 36 από τους 44 αποσπασθέντες.

Για να δείτε τις αποσπάσεις των προηγούμενων ετών πατήστε
εδώ